You Win

Home / เนื้อเพลงไทย / You Win

FiFi BLAKE – You Win
คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง โอ๊บ
เรียบเรียง คชภัค ผลธนโชติ

จะให้ตอบเธอว่าไง ไม่ได้จะได้หรือเปล่า
ไม่ได้อยู่ที่ฉันเลย ยังไงเธอก็ต้องไป
ไม่ต้องบอกว่ารักกัน ถ้ารัก ทำไมต้องลา
ไม่ต้องพูดจะง่ายกว่า เพราะว่าเขาจะรอไม่ไหว

ฉันแค่คิดว่าเธอจะเลือกฉัน แล้วก็กลายเป็นเลือกเขา
เป็นเธอจะว่าควรทำไง
ฉันไม่เห็นว่าเธอจะต้องถาม หรือต้องรอคำตอบฉัน
เธอคิดว่าฉันมีทางเลือกไหม

เธอให้เขาเป็นคนชนะ ฉันก็คงจะต้องยอม
ให้ฉันแพ้เธอ ให้ฉันแพ้ ฉันก็คงจะต้องยอม
ก็ไม่รู้ ไม่รู้จริงจริง ว่าทำไมจะต้องยอม
แต่ถึงฉันพูดว่าไม่ยอม ก็ไม่ได้ช่วยให้เธอเปลี่ยนใจ

ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง ถึงเป็นก็เพียงนิดหน่อย
เธออย่าปล่อยให้เขาคอย เดี๋ยวเขาจะว่าเอาได้
เธอมีคนที่ต้องห่วง เขาคืออนาคตเธอ
ส่วนอดีตไม่ต้องแคร์ ฉันต้องดูแลตัวเองไหว

ฉันแค่คิดว่าเธอจะเลือกฉัน แล้วก็กลายเป็นเลือกเขา
เป็นเธอจะว่าควรทำไง
ฉันไม่เห็นว่าเธอจะต้องถาม หรือต้องรอคำตอบฉัน
เธอคิดว่าฉันมีทางเลือกไหม

เธอให้เขาเป็นคนชนะ ฉันก็คงจะต้องยอม
ให้ฉันแพ้เธอ ให้ฉันแพ้ ฉันก็คงจะต้องยอม
ก็ไม่รู้ ไม่รู้จริงจริง ว่าทำไมจะต้องยอม
แต่ถึงฉันพูดว่าไม่ยอม ก็ไม่ได้ช่วยอะไร

เมื่อใจเธอ มันไปหาเขาแล้วทั้งใจ
ไม่ใช่วันของฉันอีกแล้ว ไม่อีกแล้ว
ยอม ต้องยอมใช่ไหม

เธอให้เขาเป็นคนชนะ ฉันก็คงจะต้องยอม
ให้ฉันแพ้เธอ ให้ฉันแพ้ ฉันก็คงจะต้องยอม
ก็ไม่รู้ ไม่รู้จริงจริง ว่าทำไมจะต้องยอม
แต่ถึงฉันพูดว่าไม่ยอม ก็ไม่ได้ช่วยให้เธอเปลี่ยนใจ…