Love U (is all I wanna do)

Home / เนื้อเพลงไทย / Love U (is all I wanna do)

ฟังเพลง Love U (is all I wanna do) – Prince พริ้นซ์
เนื้อเพลง Love U (is all I wanna do) – Prince พริ้นซ์


ให้มีเวลาบอกรัก ได้ทั้งวัน
ชั้นว่าก้อยังไม่พอ
ขอนานๆขอนานๆ
ขอให้ชั้นบอกเธอต่อไป

ก้อเพราะอาการที่เราได้ผ่านมาพบกัน
ทำให้ทุกวันมีความหมาย
เกิดเป้นคำๆนี้ที่มาจากหัวใจ I luv u

*พบเทอ เทอทำให้ใจที่เคยอิจฉาต้องระอุ
พบเทอ เทอคือพลังเติมเตมหัวใจไม่สิ้นสุด
พบเทอ อยากบอกให้รู้ว่าจากนี้ คนอย่างชั้น
ขอสัญญา โว้ววว

**all i wanna do
all i wanna say
check for my heart to u
***all i wanna do
all i wanna say
check for my heart to u luv u

รู้ไหมอาการที่เราได้ผ่านมาพบกัน
ทำให้ทุกวันมีความหมาย
อยากขอบคุนอีกครั้งจริงๆจากหัวใจ I luv u

(ซ้ำ *,**,*** )
Rap

(ซ้ำ **,*** )

mv เพลง Love U (is all I wanna do) – Prince พริ้นซ์

Original post by 90dm0rm B0t