Event

Home / เนื้อเพลงไทย / Event

รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยู่จริง
รักที่ไม่เห็นไม่พบนั้นก็มีอยู่จริง
อยู่ที่ว่าใครจะทานต้านไหว
ส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจ
ผ่านมาแล้ว ขออย่าเพิ่งไป

เชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มา
ฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์
อาจจะดูเป็นบังเอิญเหมือนแค่ฝัน
เธอเชื่อไหม หัวใจมีมากกว่านั้น
เรื่องแบบนี้ต้องคอยเวลาเท่านั้นจริงจริง

ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน มาความรักฉันไป
Oh I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม เธออยู่ตรงที่ใด

ถ้าได้ยินแล้วก็ขอให้เดินผ่านมา
ได้ยินแล้วก็ขอให้รีบเข้ามา
เข้ามาลองเอามือวางที่หน้าฉัน
เธอเชื่อไหม เรื่องหัวใจที่ตรงกัน
เธอเชื่อไหม รักของฉันนั้นมีจริง

ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน มาความรักฉันไป
Oh I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม เธออยู่ตรงที่ใด

เปิดมุมความรักให้ดี ก่อนจะเจอมุมที่ดี
และที่เธอจะรู้วิธี ดูแลคนที่ห่วง
จะไม่ปล่อยให้ใครใครต้องเดา
จะไม่ปล่อยให้ในมือต้องเหงา รักของเรา

ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน มาความรักฉันไป
I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม เธออยู่ตรงที่ใด

ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน มาความรักฉันไป
I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม เธออยู่ตรงที่ใด