Crazy on you (จริง จริง) – Mac Sarun Feat. Boom Boom Cash

Home / เนื้อเพลงไทย / Crazy on you (จริง จริง) – Mac Sarun Feat. Boom Boom Cash

จะไปเจอใครซักกี่คน ก็ไม่เคยจะงงอย่างนี้
ประหลาดใจที่รักในทันที บอกได้เลยครั้งนี้โดนใจ
ก็ใจฉันที่มันหล่นหาย เธอใช่ไหมที่ซ่อนเอาไว้
ไม่ต้องคืนเพราะฉันนั้นเต็มใจ อยากให้เธอรับไว้ดูแล

ให้โอกาสฉันดูสักหน่อย

Comon OMG เธอเป็นใครล่ะเนี่ย เปคเลยนะเนี่ย ตัวเองนี่เปคเขาเลย
แหม… นี่ไม่ได้หม้อนะเนี่ย จริงใจ จริงจัง อยากรู้จัก Bing Bing นะเนี่ย

อย่างน้อยรับฟังได้ไหมเธอ

อยากบอกให้รู้จริงจริง เพราะยิ่งดูแล้วเธอน่ารักจริงจริง
ฉันนั้นลืมภาพเธอไม่ได้จริงจริง ช่วยเห็นใจหน่อยจะได้ไหม
ติดใจเข้าแล้วจริงจริง ไม่พูดเล่นนะเธอนี่พูดจริงจริง
ขอให้เรานั้นมารักกันจริงจริง มันก็คงจะดีถ้าเธอเต็มใจ

หากใจเธอนั้นยังว่างเว้น (ว่างเว้น) และไม่เป็นของใครคนไหน (คนไหน)
ก็จะขอรักนะไม่เกรงใจ (โอ้…) ตอบตกลงได้ไหมนะคนดี (โอ้ โอ โอ …)

ให้โอกาสฉันดูสักหน่อย

บอกตรงน่ารักจุงเบย เดี๋ยวแม่ก็เอา เดี๋ยวก็เก็บกลับบ้านซะเลย
เพลินเลยเฮ้ย มองเพลินเลยเฮ้ย ใจละลาย ละลาย ละลาย เลย

อย่างน้อยรับฟังได้ไหมเธอ

อยากบอกให้รู้จริงจริง เพราะยิ่งดูแล้วเธอน่ารักจริงจริง
ฉันนั้นลืมภาพเธอไม่ได้จริงจริง ช่วยเห็นใจหน่อยจะได้ไหม
ติดใจเข้าแล้วจริงจริง ไม่พูดเล่นนะเธอนี่พูดจริงจริง
ขอให้เรานั้นมารักกันจริงจริง มันก็คงจะดีถ้าเธอเต็มใจ

อยากบอกให้รู้จริงจริง เพราะยิ่งดูแล้วเธอน่ารักจริงจริง
ฉันนั้นลืมภาพเธอไม่ได้จริงจริง ช่วยเห็นใจหน่อยจะได้ไหม
ติดใจเข้าแล้วจริงจริง ไม่พูดเล่นนะเธอนี่พูดจริงจริง
ขอให้เรานั้นมารักกันจริงจริง มันก็คงจะดีถ้าเธอเต็มใจ