หยิ่ง (Peacock) – FFK เฟย์ฟางแก้ว

Home / เนื้อเพลงไทย / หยิ่ง (Peacock) – FFK เฟย์ฟางแก้ว

….
….
….
….
หยิ่ง หยิ่ง หยิ่ง หยิ่ง ยิ่งต้องยอม
แพ้สายตาเย็นชาของเธอแล้วเนี๊ยะพูดเลย
หยิ่ง หยิ่ง หยิ่ง หยิ่ง ยิ่งรักเธอ
โอย หัวใจกระวนกระวายในแบบไม่เคย
….
….
….
….