Wrong พื้นผิดเบอร์ (รองพื้นผิดเบอร์) – กอล์ฟ พิชญะ

Home / เนื้อเพลงไทย / Wrong พื้นผิดเบอร์ (รองพื้นผิดเบอร์) – กอล์ฟ พิชญะ

ก็เธอดูดี จะดูมุมไหน ฉันดูเธอทำอะไร
ก็ดู ดู ดู ดู ดูเธอในรูปถ่าย
ก็เก็บไปฝัน ก็เก็บไปเพ้อ เก็บกลับไปละเมอ
ก็ใจของฉันนั้น ลัลลาย ละลาย

มีความในใจอยากบอก เวลาที่ได้เจอ…อู้วว
เป็นความจริงใจที่ไม่กล้า แต่ต้องบอกเธอ

ก็เพราะเธอน่ารัก และฉันอยากจะบอกว่ารัก
ฉันรักอย่างที่เธอเป็นอยู่..
ไม่ต้องทำอะไรมากมายให้มันดูลำบากนัก
ฉันอยากจะเข้าไปทัก
และบอกเธอสวยแบบที่เธอเป็น
แต่วันนี้เธอคงรองพื้นผิดเบอร์

เธอคือดวงดาว เธอคือความวาว
เธอคือ ทอคออฟเดอะทาวของฉัน ลัลลา ๆๆ

มีความในใจอยากบอก เวลาที่ได้เจอ
เป็นความจริงใจที่ไม่กล้า แต่ต้องบอกเธอ

ก็เพราะเธอน่ารัก และฉันอยากจะบอกว่ารัก
ฉันรักอย่างที่เธอเป็นอยู่…
ไม่ต้องทำอะไรมากมายให้มันดูลำบากนัก
ฉันอยากจะเข้าไปทัก
และบอกเธอสวยแบบที่เธอเป็น
แต่วันนี้เธอคงรองพื้นผิดเบอร์

มีความในใจอยากบอก เวลาที่ได้เจอ อู้วว baby
เป็นความจริงใจที่ไม่กล้า แต่ต้องบอกเธอ yeah yeah yeah

ก็เพราะเธอน่ารัก และฉันอยากจะบอกว่ารัก
ฉันรักอย่างที่เธอเป็นอยู่…
ไม่ต้องทำอะไรมากมายให้มันดูลำบากนัก
ฉันอยากจะเข้าไปทัก
และบอกเธอสวยแบบที่เธอเป็น…
แต่วันนี้ เธอดูเปลี่ยนไป เพราะวันนี้ เธอคง เธอใช้รองพื้นผิดเบอร์