อีกหน่อยเดียว

Home / เนื้อเพลงไทย / อีกหน่อยเดียว

ทางอาจจะไกล
มองไม่เห็นฝั่ง
เรายังไม่หมดหวัง
ฉันยังไม่ยอมถอดใจ
ทนเหนื่อยกันมา
ฟ้าคงเห็นใจ
คืนและวันที่หวั่นไหว
ไม่นาน จะเปลี่ยน ผันแปร
อย่าเพิ่งแพ้นะ อย่าแพ้นะ
อีกไม่นาน ไม่นาน
เดี๋ยวมันก็จบ
บางครั้ง ฉันเองก็ท้อ
แต่เธอคือแรงใจ ให้กับฉัน
เกือบจะถึงแล้ว
เกือบจะถึงแล้ว
จุดหมายที่เราฝ่าฟัน
เหนื่อยอีกนิดนะ
เหนื่อยอีกนิดนะ
ไม่ช้าเราคงถึงฝั่ง
ไม่ได้มีแต่คืนฝนพรำ
ไม่ได้มี แต่คำเลื่อนลอย
ต้องมีรัก ที่เราเฝ้าคอย
อีกหน่อยเดียว
ใคร จะเข้าใจ
ใคร จะเหลียวแล
วันที่เรานั้นพ่ายแพ้
เขายัง จะคอย ซ้ำเติม
อย่าเพิ่งแพ้นะ อย่าแพ้นะ
อีกไม่นาน ไม่นาน
เดี๋ยวมันก็จบ
บางครั้ง ฉันเองก็ท้อ
แต่เธอคือแรงใจ ให้กับฉัน
เกือบจะถึงแล้ว
เกือบจะถึงแล้ว
จุดหมายที่เราฝ่าฟัน
เหนื่อยอีกนิดนะ
เหนื่อยอีกนิดนะ
ไม่ช้าเราคงถึงฝั่ง
ไม่ได้มีแต่คืนฝนพรำ
ไม่ได้มี แต่คำเลื่อนลอย
ต้องมีรัก ที่เราเฝ้าคอย
อีกหน่อยเดียว
เกือบจะถึงแล้ว
เกือบจะถึงแล้ว
จุดหมายที่เราฝ่าฟัน
เหนื่อยอีกนิดนะ
เหนื่อยอีกนิดนะ
ไม่ช้าเราคงถึงฝั่ง
ไม่ได้มีแต่คืนฝนพรำ
ไม่ได้มี แต่คำเลื่อนลอย
แต่วันนี้ รู้ดี ว่าท้อ
แต่ก็ขอให้ทนอีกหน่อย
เพื่อความรัก ที่เราเฝ้าคอย
อีกหน่อยเดียว