นาวาสงกรานต์ – ร็อคสะเดิด

Home / เนื้อเพลงไทย / นาวาสงกรานต์ – ร็อคสะเดิด

แดดเปรี้ยงเปรี้ยง
กลางเดือนเมษา
นำนาวามารดน้ำกัน
แดดมันร้อนระอุช่างมัน
มาร่วมกันเล่นน้ำสงกรานต์
โบราณมาประเพณีสืบไป
เราคนไทยช่วยกันสืบสาน
วัฒนธรรมด้านธรรมเนียมโบราณ
วันสงกรานต์กลางเดือนเมษา
ฮ้า ฮ้าฮา ฮ้าฮา ฮ้าฮา
ฮ้า ฮ้าฮา นาวาสงกรานต์
ทาแป้งสาวขาว ๆ ทาหน้า
บุษบานางฟ้าสงกรานต์
ตอนรำวงรำสนุกรำสนาน
ชวนนงคราญฟ้อนรำงามดี
ตีย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ
กลอนกลองยาว
หนุ่มสาวร่วมยอน
ตีย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ
ตีย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ
ฮ้า ฮ้าฮา ฮ้าฮา ฮ้าฮา
ฮ้า ฮ้าฮา นาวาสงกรานต์
ต่างเล่าขานสืบสานกันมา
นำนาวามาเล่นสงกรานต์
ต่างก็แห่เข้ามาสำราญ
มาเล่นสงกรานต์บุญงานบ้านเรา
มาสืบสานตำนานกันไว้
มาร่วมใจเล่นน้ำสงกรานต์
น้ำปะแอ่งทาแป้งนงคราญ
ร่วมสืบสานนาวาสงกรานต์
ตี ย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ
กลอนกลองยาวหนุ่มสาวร่วมยอน
ตี ย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ
ตี ย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ
ฮ้า ฮ้าฮา ฮ้าฮา ฮ้าฮา
ฮ้า ฮ้าฮา นา วา สงกรานต์