1 ปี 1นาที

Home / เนื้อเพลงไทย / 1 ปี 1นาที

มันจบไปแล้ว
มันผ่านไปแล้ว
ก็พอจะเข้าใจ
ก็มีแค่แผล
ที่อีกไม่นานมันคง…หาย
ให้ยาเวลารักษาทุกสิ่ง
และทำให้เข้าใจ
ก็เหมือนไม่เป็นอะไร
กลับมาดีเหมือนเดิม
แต่จะดีถ้าเธอไม่โทรมา
โกรธตัวเองที่รับสาย
ก็เลยรู้ว่าที่เจ็บ
ยังไม่หาย
แค่หนึ่งนาที
นาทีที่เราพูดกัน
ก็รู้ได้เลยตอนนั้น
ว่าฉันไม่เคย
จะลืมเธอได้เลย
ก็หลอกตัวเองมานาน
ไม่เคยจะรู้เลย
เก่งมาตั้งนานไม่เป็นอะไร
หลอกตัวเองมานานนับปี
แต่มาแพ้เพียงแค่นาที
ที่คุยกับเธอ…
มันจบไปแล้ว
มันผ่านไปแล้ว
แต่ยังไม่เข้าใจ
ว่าทำไมแผล
ไม่เคยจะลบและเลือนหาย
ใครบอกเวลารักษาทุกสิ่ง
และทำให้เข้าใจ
อยากรู้ต้องนานเท่าไร
กว่ามันจะหายดี
แต่จะดีถ้าเธอไม่โทรมา
โกรธตัวเองที่รับสาย
ก็เลยรู้ว่าที่เจ็บ
ยังไม่หาย
แค่หนึ่งนาที
นาทีที่เราพูดกัน
ก็รู้ได้เลยตอนนั้น
ว่าฉันไม่เคย
จะลืมเธอได้เลย
ก็หลอกตัวเองมานาน
ไม่เคยจะรู้เลย
เก่งมาตั้งนานไม่เป็นอะไร
หลอกตัวเองมานานนับปี
แต่มาแพ้เพียงแค่นาที
ที่คุยกับเธอ…
แค่หนึ่งนาที
นาทีที่เราพูดกัน
ก็รู้ได้เลยตอนนั้น
ว่าฉันไม่เคย
จะลืมเธอได้เลย
ก็หลอกตัวเองมานาน
ไม่เคยจะรู้เลย
เก่งมาตั้งนานไม่เป็นอะไร
หลอกตัวเองมานานนับปี
แต่มาแพ้เพียงแค่นาที
ที่คุยกับเธอ…