ว่าแล้ว

Home / เนื้อเพลงไทย / ว่าแล้ว

เห็นตอนจะไป
บอกเธอจะไปลับ
เห็นไปไม่กลับ
อะไรประมาณนั้น
ได้แต่โมทนา
อยากลาก็ลาเหอะ
ฉันก็ออก็เออ
แต่ยังไม่แน่ใจ
และแล้วไม่นานนัก
เธอเองก็ย้อนมา
ซมซานมาพูดจา
อ้อนวอนง้องอน
ขอเป็นเหมือนเดิม
ว่าแล้วว่าไปไม่นาน
ว่าแล้วว่าไปไม่ไกล
ตัวเธอจะไปไหนได้กี่น้ำ
ว่าแล้วว่าเธอต้องมา
ว่าแล้วไม่ทันเท่าไร
ก็เป็นจริงอย่างที่ทาย
ไม่มีผิด
ไหนนะตอนจะไป
บอกกันว่าไงนะ
ไหนนะใครไม่มา
นี่ยังไม่ลืมนะ
เห็นสภาพเธอแล้ว
ก็เลยชักใจอ่อน
เห็นว่าเธอมาวอน
อยากกลับมาก็เอา
ฉันรู้ตั้งนานแล้ว
ว่าเธอต้องย้อนมา
วันหนึ่งต้องกลับมา
อ้อนวอนง้องอน
ขอเป็นเหมือนเดิม
ว่าแล้วว่าไปไม่นาน
ว่าแล้วว่าไปไม่ไกล
ตัวเธอจะไปไหนได้กี่น้ำ
ว่าแล้วว่าเธอต้องมา
ว่าแล้วไม่ทันเท่าไร
ก็เป็นจริงอย่างที่ทาย
ไม่มีผิด
ฉันรู้ตั้งนานแล้ว
ว่าเธอต้องย้อนมา
วันหนึ่งต้องกลับมา
อ้อนวอนง้องอน
ขอเป็นเหมือนเดิม
ว่าแล้วว่าไปไม่นาน
ว่าแล้วว่าไปไม่ไกล
ตัวเธอจะไปไหนได้กี่น้ำ
ว่าแล้วว่าเธอต้องมา
ว่าแล้วไม่ทันเท่าไร
ก็เป็นจริงอย่างที่ทาย
ไม่มีผิด
ว่าแล้วว่าไปไม่นาน
ว่าแล้วว่าไปไม่ไกล
ตัวเธอจะไปไหนได้กี่น้ำ
ว่าแล้วว่าเธอต้องมา
ว่าแล้วไม่ทันเท่าไร
ก็เป็นจริงอย่างที่ทาย
ไม่มีผิด