sunshine

ไม่ได้เกิดมาคู่กัน – Sunshine

Home / เนื้อเพลงไทย / ไม่ได้เกิดมาคู่กัน – Sunshine

เจ็บตรงที่ฟ้าไม่ได้ให้เราเกิดมาคู่กัน
ทั้งที่ตัวฉันรักเธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจ
ต้องยอมทนรับความเป็นจริง ที่รู้ว่าเธอนั้นรักใคร
ต้องแอบรักอย่างนี้เรื่อยไปช้ำใจก็ต้องยอม

รู้ดีว่าเธอก็มีเขาแต่เราก็ห้ามใจไว้ไม่ไหว
รู้ตัวว่าเธอไม่สนใจ แต่ยังแอบมองเรื่อยไปอย่างนี้

เพิ่งจะรู้ว่าการแอบรักมันทรมาน

เจ็บตรงที่ฟ้าไม่ได้ให้เราเกิดมาคู่กัน
ทั้งที่ตัวฉันรักเธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจ
ต้องยอมทนรับความเป็นจริง ที่รู้ว่าเธอนั้นรักใคร
ต้องแอบรักอย่างนี้เรื่อยไปช้ำใจก็ต้องยอม

ไม่กล้าจะบอกให้ใครรู้ ว่ารักเธออยู่พูดไม่ได้
เพราะกลัวว่าเธอกับเขาจะเสียหาย
ต้องเก็บตัวปิดตายมืดมน

เพิ่งจะรู้ว่าการแอบรักมันทรมาน

เจ็บตรงที่ฟ้าไม่ได้ให้เราเกิดมาคู่กัน
ทั้งที่ตัวฉันรักเธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจ
ต้องยอมทนรับความเป็นจริง ที่รู้ว่าเธอนั้นรักใคร
ต้องแอบรักอย่างนี้เรื่อยไปช้ำใจก็ต้องยอม

เจ็บตรงที่ฟ้าไม่ได้ให้เราเกิดมาคู่กัน
ทั้งที่ตัวฉันรักเธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจ
ต้องยอมทนรับความเป็นจริง ที่รู้ว่าเธอนั้นรักใคร
ต้องแอบรักอย่างนี้เรื่อยไปช้ำใจก็ต้องยอม

เจ็บตรงที่ฟ้าไม่ได้ให้เราเกิดมาคู่กัน
ทั้งที่ตัวฉันรักเธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจ
ต้องยอมทนรับความเป็นจริง ที่รู้ว่าเธอนั้นรักใคร
ต้องแอบรักอย่างนี้เรื่อยไปช้ำใจก็ต้องยอม
ต้องแอบรักอย่างนี้เรื่อยไปถึงตายก็ต้องยอม


Teaser MV ไมได้เกิดมาคู่กัน – Sunshine