Inspiration

Home / เนื้อเพลงไทย / Inspiration

แค่เพียงเธอเดิน เธอทำอะไร จะMoveข้างซ้ายหรือข้างขวา
ไม่ธรรมดา เธอพาให้ฉัน นั้นคอยนั่งคิดถึงแค่เธอ
แค่เพียงเธอฮัม ขึ้นมาเป็นเพลง แต่งเองฮัมเองก็ตามที
แต่เธอก็ทำ ให้ใจคนนี้ เต้นดังเป็นเสียงนั้นของเธอ

เสียงที่ฟัง และภาพที่เห็นจากเธอมันเป็น Inspiration
เธอเป็นคน เข้ามาบันดาลสิ่งอัศจรรย์ เกิดขึ้นในใจ

Baby you make me so hot.
You drive me crazy รู้ไหม
เธอเป็นแรงบันดาลใจ ให้ฉันเจอกับสีสันใหม่ๆ
Baby you make me so hot.อะไรก็ห้ามฉันไม่ไหว
เธอเป็นแรงบันดาลใจ ให้ฉันเจอและเห็นโลกใหม่ๆ

แค่ยิ้มนิดนิด แค่ยิ้มน้อยน้อย จากความที่เธอสบายใจ
จะรู้บ้างไหม ใจคนคนนี้ ยากเกินจะไม่ให้ยิ้มตาม
แค่เสียงเล็กเล็ก แค่เสียงเพราะเพราะ กับคำบางคำที่เธอมี
ให้รู้ไว้ซะ ว่าคนคนนี้ ยากเกินจะไม่ให้คล้อยตาม

เสียงที่ฟัง และภาพที่เห็นจากเธอมันเป็น Inspiration
เธอเป็นคน เข้ามาบันดาลสิ่งอัศจรรย์ เกิดขึ้นในใจ

Baby you make me so hot.
You drive me crazy รู้ไหม
เธอเป็นแรงบันดาลใจ ให้ฉันเจอกับสีสันใหม่ๆ
Baby you make me so hot.อะไรก็ห้ามฉันไม่ไหว
เธอเป็นแรงบันดาลใจ ให้ฉันเจอและเห็นโลกใหม่ๆ

เสียงที่ฟัง และภาพที่เห็นจากเธอมันเป็น Inspiration
เธอเป็นคน เข้ามาบันดาลสิ่งอัศจรรย์ เกิดขึ้นในใจ

Baby you make me so hot.
You drive me crazy รู้ไหม
เธอเป็นแรงบันดาลใจ ให้ฉันเจอกับสีสันใหม่ๆ
Baby you make me so hot.อะไรก็ห้ามฉันไม่ไหว
เธอเป็นแรงบันดาลใจ ให้ฉันเจอและเห็นโลกใหม่ๆ

Baby you make me so hot.
You drive me crazy รู้ไหม
เธอเป็นแรงบันดาลใจ ให้ฉันเจอกับสีสันใหม่ๆ
Baby you make me so hot.อะไรก็ห้ามฉันไม่ไหว
เธอเป็นแรงบันดาลใจ ให้ฉันเจอและเห็นโลกใหม่ๆ
?