Your Garden – ตู่ ภพธร Ost.ในสวนขวัญ

Home / เนื้อเพลงไทย / Your Garden – ตู่ ภพธร Ost.ในสวนขวัญ

เธอไม่ต้องรู้ว่าฉันเป็นใคร ไม่ต้องใส่ใจก็แค่รับความจริงใจไปเท่านั้น
ไม่ต้องสนใจฉัน ขอให้ฉันได้ทำเพื่อเธอ

จะเป็นร่มเงาให้พักพิง จะเป็นกิ่งไม้ให้เธอได้ยืนหลบฝน
ให้เธอไม่หนาว แค่บางครั้งบางคราวก็เป็นสุขใจแล้ว

แค่อยากดูแลเธอ รักเธอก็เท่านั้น
อาจไม่สำคัญ ก็ไม่เป็นไร
แค่เพียงได้เห็นเธอ ยิ้มออกก็สุขใจ
ไม่ต้องการอะไรมากมาย แค่ได้รักเธอไปฝ่ายเดียวก็พอ

จะเป็นร่มเงาให้พักพิง จะเป็นกิ่งไม้ให้เธอได้ยืนหลบฝน
ให้เธอไม่หนาว แค่บางครั้งบางคราวก็เป็นสุขใจแล้ว

แค่อยากดูแลเธอ รักเธอก็เท่านั้น
อาจไม่สำคัญ ก็ไม่เป็นไร
แค่เพียงได้เห็นเธอ ยิ้มออกก็สุขใจ
ไม่ต้องการอะไรมากมาย แค่ได้รักเธอไปฝ่ายเดียวก็พอ

แค่อยากดูแลเธอ รักเธอก็เท่านั้น
อาจไม่สำคัญ ก็ไม่เป็นไร
แค่เพียงได้เห็นเธอ ยิ้มออกก็สุขใจ
ไม่ต้องการอะไรมากมาย แค่ได้รักเธอไปฝ่ายเดียวก็พอ…