Postcard – โปเตโต้ Potato

Home / เนื้อเพลงไทย / Postcard – โปเตโต้ Potato

ฉันรู้ว่าเธอต้องทำได้
และมันต้องดีแน่ๆ มั่นใจอย่างนั้น
กี่ครั้งแล้วที่เธอข้ามผ่าน
กำแพงที่คอยขวางกั้น
หลับสองตา สูดหายใจ ฟังเอาไว้ เชื่อสิเธอทำได้

ฮึบฮึบ สู้กันอีกครั้งนึง! อีกตั้งนึง!
ฮึบฮึบ ต้องมีสักวันที่เธอจะข้าม
ฮึบฮึบ สู้กันอีกครั้งนึง! อีกตั้งนึง !
ยากเย็นแค่ไหน ก็แพ้ความพยายาม

ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
ไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลั้งพลาดหรือไม่เคยแพ้
แต่สิ่งที่เขามีแน่ๆ
คือเขาไม่เคยยอมล้มเลิก

หลับสองตา สูดหายใจ ฟังเอาไว้ ว่าเธอนั้นทำได้

ฮึบฮึบ สู้กันอีกครั้งนึง! อีกตั้งนึง
ฮึบฮึบ ต้องมีสักวันที่เธอจะข้าม
ฮึบฮึบ สู้กันอีกครั้งนึง! อีกตั้งนึง
ยากเย็นแค่ไหน ก็แพ้ความพยายาม