Just For You – ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล

Home / เนื้อเพลงไทย / Just For You – ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล

ฟังเพลง เนื้อเพลง Just For You – ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล Ost.Citibank

ฟังเพลง เนื้อเพลง Just For You – ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล Ost.Citibank

ก็เธอนั้น คือคนพิเศษ
เธอมีค่า คือลมหายใจ เป็นความสุขในทุกวัน

หมดทั้งหัวใจเก็บไว้เพื่อรักเธอ ให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่สำคัญ
ไม่ว่าอะไร สิ่งใหนที่ต้องการ จะมีให้เธอ จะเก็บไว้ ให้เธอคนเดียว

และชีวิตที่ฉันมีอยู่ อยากให้เธอรู้ว่าเรามีกันและกัน
คนบนโลก จะมีมากมาย แต่ใจมีเธอเท่านั้น

หมดทั้งหัวใจเก็บไว้เพื่อรักเธอ ให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่สำคัญ
ไม่ว่าอะไร ที่เธอนั้นต้องการ จะมีให้เธอ ทุกความฝัน
หมดทั้งหัวใจเก็บไว้เพื่อรักเธอ ให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่สำคัญ
ไม่ว่าอะไร ที่เธอนั้นต้องการ จะมีให้เธอ ทุกความฝัน ให้เธอคนเดียว

ให้เธอคนเดียว
ให้เธอคนเดียว
ให้เธอคนเดียว

หมดทั้งหัวใจเก็บไว้เพื่อรักเธอ ให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่สำคัญ
ไม่ว่าอะไร ที่เธอนั้นต้องการ จะมีให้เธอ ทุกความฝัน ให้เธอคนเดียว