มันใหญ่มาก – Superband

Home / เนื้อเพลงไทย / มันใหญ่มาก – Superband

จะทำอย่างไร คนก็มีมากมาย
จะทำอย่างไร ต่างคนก็มีความต่าง
ในวันที่เรา จะทำให้มันเปลี่ยนไป
ในวันที่เรา ได้พร้อมมาอยู่ด้วยกัน

จะเป็นอย่างไร หากรวมมาเป็นหนึ่งเดียว
ใจเราตรงกัน เจอกันแล้วมันยิ่งใหญ่
จะเป็นอย่าง ถ้าคนที่มีมากมาย
มารวมพลัง มาสร้างในสิ่งที่ฝัน

* จุดหมายเดียวกัน.. จะไกลแสนไกล แค่ไหน..
ก้พร้อมยอมเหนื่อย ไปด้วยกัน

** ได้โปรดมามันอีกครั้ง รวมกันสู่โลกเดียวกัน
จุดหมายเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
ทุกคนพร้อมยอมเหนื่อย เพื่อวันยิ่งใหญ่
ระเบิดพลังแห่งฝัน รวมกันสู่โลกเดียวกัน
และพร้อมความมันอีกมากมาย
เพราะมีฝันร่วมกัน แล้วมันใหญ่มาก

เป็นประสบการณ์ ที่ทำให้เราผูกพัน
เป็นประสบการณืที่มีพลังยิ่งใหญ่
ออกมา ออกมา เปลี่ยนแปลงให้โลกเปลี่ยนไป
มารวมพลัง และเชื่อในสิ่งที่ฝัน

จุดหมายเดียวกัน มาทำให้เป็นอย่างฝัน
ต้องพร้อมยอมเหนื่อย ไปด้วยกัน

(ซ้ำ **)

ฝันรวมกัน สู่โลกเดียวกัน
จุดหมายเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
ทุกคนพร้อมยอมเหนื่อย เพื่อวันยิ่งใหญ่
ระเบิดพลังแห่งฝัน รวมกันสู่โลกเดียวกัน
และพร้อมความมันอีกมากมาย
เพราะมีฝันร่วมกัน แล้วมันใหญ่มาก