ฝากฟ้าทะเลฝัน – คุณโอ๋ Feat.สิงโต นำโชค

Home / เนื้อเพลงไทย / ฝากฟ้าทะเลฝัน – คุณโอ๋ Feat.สิงโต นำโชค

มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลม กับสองเรา
ยินเพียงแผ่วเบา ยินเพียงเสียงคลื่นกับเสียงเรา
นกน้อย บินมาคู่กัน เคียงกัน
เหมือนดังใจมันผูกพัน…ไม่ต่างกับเรา

มองไปสุดตาสุดไกลสายตาจดฟ้าคราม
มองดูคลื่นงามเป็นฟองขาวนวลเมื่อซัดมา
ท้องฟ้าท้องทะเลงามคือความรักที่เรามีต่อกัน

ถ้าหากว่าเธอคือฟ้า ฉันคือทะเล
จะเปรียบทะเลดั่งความมั่นคง
หากแผ่นฟ้า เป็นรักที่ซื่อตรง
ทุกทุกสิ่งจะคงนิรันดร์…ไม่ต่างกับเรา

มีเพียงหาดทรายทะเลสายลมกับสองเรา
ยินเพียงแผ่วเบายินเพียงเสียงคลื่นกับเสียงเรา
นกน้อยบินมาคู่กันเคียงกันเหมือนดังใจมันผูกพัน

ถ้าหากว่าเธอคือฟ้า ฉันคือทะเล
จะเปรียบทะเลดั่งความมั่นคง
หากแผ่นฟ้า เป็นรักที่ซื่อตรง
ทุกทุกสิ่งจะคงนิรันดร์…ไม่ต่างกับเรา

มีเพียงหาดทรายทะเลสายลมกับสองเรา
ยินเพียงแผ่วเบายินเพียงเสียงคลื่นกับเสียงเรา
นกน้อยบินมาคู่กันเคียงกันเหมือนดังใจมันผูกพัน

ถ้าหากว่าเธอคือฟ้า ฉันคือทะเล
จะเปรียบทะเลดั่งความมั่นคง
หากแผ่นฟ้า เป็นรักที่ซื่อตรง
ทุกทุกสิ่งจะคงนิรันดร์…ไม่ต่างกับเรา