ดาวมหา’ลัย – แบงค์ วัชระ กัณธุ์ยาภรณ์ The Voice 2

Home / เนื้อเพลงไทย / ดาวมหา’ลัย – แบงค์ วัชระ กัณธุ์ยาภรณ์ The Voice 2

อ่อนโยนและหวานละมุน อบอุ่นและซึ้งเกินใคร
ช่างงามทั้งตัวและทั้งใจ ก็คือคุณเท่านั้น

หนึ่งเดียวที่ทุกหัวใจเลือกมา หนึ่งเดียวที่เหมือนดาราบนนั้น
หนึ่งเดียวที่ผมทำได้แค่รัก ในฝันเพียงข้างเดียว

เพราะคุณนั้นเป็นถึงดาวมหา’ลัย ดาวมหา’ลัยที่คนใฝ่หา
สวยคุณสวยจนทุกคนต้องหันมา ดูเข้าตา กว่าใครๆ
เพราะคุณนั้นเป็นถึงดาวมหา’ลัย ดาวในหัวใจที่ไกลเกินคว้า
แล้วใครหนอจะมีบุญได้เข้ามา ครองหัวใจดาวอย่างคุณ

หากขาดคุณไปซักคน โลกคงหยุดหมุนทันใด
ได้มองคุณแล้วเท่านี้ก็พอใจ อยู่ไกลๆ ก็พอ

หนึ่งเดียวที่ทุกหัวใจเลือกมา หนึ่งเดียวที่เหมือนดาราบนนั้น
หนึ่งเดียวที่ผมทำได้แค่รัก ในฝันเพียงข้างเดียว

เพราะคุณนั้นเป็นถึงดาวมหา’ลัย ดาวมหา’ลัยที่คนใฝ่หา
สวยคุณสวยจนทุกคนต้องหันมา ดูเข้าตา กว่าใครๆ
เพราะคุณนั้นเป็นถึงดาวมหา’ลัย ดาวในหัวใจที่ไกลเกินคว้า
แล้วใครหนอจะมีบุญได้เข้ามา ครองหัวใจดาวอย่างคุณ

เพราะคุณนั้นเป็นถึงดาวมหา’ลัย ดาวมหา’ลัยที่คนใฝ่หา
สวยคุณสวยจนทุกคนต้องหันมา ดูเข้าตา กว่าใครๆ
เพราะคุณนั้นเป็นถึงดาวมหา’ลัย ดาวในหัวใจที่ไกลเกินคว้า
แล้วใครหนอจะมีบุญได้เข้ามา ครองหัวใจดาวอย่างคุณ