Wow

Home / เนื้อเพลงไทย / Wow

Single
Single
มีใครเคยอยากเปลี่ยนโลกบ้างไหม
ผมว่าคุณก็เคย
ลองเปลี่ยนตัวเองดูก่อนไหม
เรามาเริ่มกันเลย
ทำแบบเดิมไม่มีเซอไพรซ์
ผมว่าใครก็เซ็ง
เพลงชีวิตจะเป็นแบบไหน
อยู่ที่คุณบรรเลง
Get Out Get Out
ขอให้คุณมั่นใจ และก้าวออกมา
Get Out Get Out
หนีมันไปให้ไกล แม้จะไม่เหลือใคร
Wow Get Out
ทำตามใครไม่ดีถูกไหม
ผมว่าคุณจะเบลอ
ทำตามใจตัวเองสักครั้ง
ผมว่าคุณจะเจอ
Get Out Get Out
ขอให้คุณมั่นใจ และก้าวออกมา
Get Out Get Out
หนีมันไปให้ไกล แม้จะไม่เหลือใคร
Wow Get Out
Get Out Get Out
ขอให้คุณมั่นใจ และก้าวออกมา
Get Out Get Out
หนีมันไปให้ไกล แม้จะไม่เหลือใคร
Get Out Get Out
ขอให้คุณมั่นใจ และก้าวออกมา
Get Out Get Out
หนีมันไปให้ไกล แม้จะไม่เหลือใคร
Wow Get Out