เต้นคนเดียว เจ็บคนเดียว

Home / เนื้อเพลงไทย / เต้นคนเดียว เจ็บคนเดียว

..
..
..
ถ้าไม่มีฉันยิ่งเจ็บ ถ้าไม่มีเธอก็เจ็บ ถ้าไม่มีเขาก็เจ็บ
เจ็บคนเดียวไม่พอ หรือไง เธอจะทำร้ายใคร ซ้ำอีก
เมื่อเธอไปได้ดีกับเขา แล้วเธอก็ควรหลีก ทิ้งคนคนนี้ให้เจ็บไป
เจ็บคนเดียวไม่พอ หรือเธอ ห่วงแค่คนของเธอ ได้ไหม
มาอะไรกับคนอย่างฉัน ช่างมันไม่เป็นไร
..
..
..