ชีวิตหลังความตาย

Home / เนื้อเพลงไทย / ชีวิตหลังความตาย

เพิ่งเห็นคุณค่าเพิ่งรู้แล้วว่าชีวิตเคยมีอะไร
เพิ่งเห็นคุณค่าเมื่อฉันพบว่าชีวิตฉันไม่มีใคร

ไม่คิดจะสร้างความดีไว้บ้าง เผื่อต้องมีกันและกัน
อยากสมน้ำหน้าเมื่อได้รู้ว่าวันนี้แล้ว ตาฉันเท่านั้น

จบแล้วทุกสิ่งจบแล้วทุกอย่าง
หมดแล้วหนทางให้เดินก้าวไป
ไม่เหลือสักคน ไม่เหลือสักอย่าง
ไม่มีแล้วจบแล้ว ฉันเข้าใจ

อยากขอไปแก้อะไรแย่ที่เคยได้ทำลงไป
ยิ่งคิดยิ่งเศร้ายิ่งคิดยิ่งแย่ก็มันทำได้ที่ไหน

เพิ่งเห็นคุณค่าเพิ่งรู้แล้วว่าชีวิตมันคืออะไร
เพิ่งเห็นคุณค่าเมื่อฉันพบว่าไม่มีใคร
วันนี้ ไม่เหลือ

จบแล้วทุกสิ่งจบแล้วทุกอย่าง
หมดแล้วหนทางให้เดินก้าวไป
ไม่เหลือสักคน ไม่เหลือสักอย่าง
ไม่มีแล้วจบแล้ว ฉันเข้าใจ

จบแล้วทุกสิ่งจบแล้วทุกอย่าง
หมดแล้วหนทางให้เดินก้าวไป
ไม่เหลือสักคน ไม่เหลือสักอย่าง
ไม่มีแล้วจบแล้ว ฉันเข้าใจ

จบแล้วทุกสิ่ง จบแล้วทุกอย่าง
หมดแล้วหนทาง
ไม่มีแล้วจบแล้ว ฉันเข้าใจ