3 ปี 4 เดือน

Home / เนื้อเพลงไทย / 3 ปี 4 เดือน

คุณว่าพอหรือยัง
นานพอหรือยัง
รอผมรอคุณมาก็หลายปี
วันนี้เลยไหมคุณ
ตกลงกันเลยไหมคุณ
คุณกับผม
สองคนเท่านั้น
ตกลงว่ารักซะเลยเหอะ
3 ปี 4 เดือน
ที่ผ่านไป
นับวันจดไว้ที่ข้างฝา
3 ปี 4 เดือน
ที่รอมา
รักคุณเท่าฟ้าเข้าใจไหม
คุณครับพอหรือยัง
รอมาพอหรือยัง
คงต้องกวนคุณตัดสินใจเลย
คนเค้ารอเค้ารอ
ถ้าคุณว่ายังไม่พอ
จะต่ออีกสัก สองนาที
ผมก็ยอม
ไม่มีปัญหา
I LOVE YOU
3 ปี 4 เดือน
ที่ผ่านไป
นับวันจดไว้ที่ข้างฝา
3 ปี 4 เดือน
ที่รอมา
รักคุณเท่าฟ้าเข้าใจไหม
3 ปี 4 เดือน
ที่ผ่านไป
นับวันจดไว้ที่ข้างฝา
3 ปี 4 เดือน
ที่รอมา
รักคุณเท่าฟ้าเข้าใจไหม