I have a dream

Home / เนื้อเพลงไทย / I have a dream

The Artists – I have a dream

(หนอยแน่) ดาดีดาดา Dreaming

(กันใหญ่) เพิ่งเข้าใจว่าไม่ง่าย จะเป็นคนสำคัญ
สิ่งที่ทุ่มเท มันช่างท้าทาย
(วาวา) ให้ทำทุกก้าว ให้ดี

(กันต์) คำว่าต้องถึงฝันได้ ดังในใจทุกพื้นที่
ต่อให้ล้มลง จะลุกขึ้นอีก
(วาวา) ทำสิ่งที่รัก ด้วยใจ

(เบล) จะสุดที่ไหน… มันก็แล้วแต่ฟ้า…
(เมฆ+ซินดี้) หยุดไม่ได้ ยอมไม่ได้ มันต้องก้าวไป
(เมฆ) หนักแค่ไหนเราพร้อมจะแลก

(รวม) I have a dream จะทำให้เธอให้สุดใจ
ไม่ว่ายากเย็นเท่าไหร่ จะลุยให้สุดกำลัง
I have a dream เราจะไปให้สุดฝัน
ก็เพราะรู้ว่ารางวัล คือการได้อยู่ในใจเธอ

(กิ๊กกี้) ทำได้ดียังน้อยไป ต้องทำให้ดีกว่า
เดินอย่างมั่นคง สู้อย่างมั่นใจ
(ซินดี้) พิสูจน์ให้เธอได้เห็น

(โอ) อยากจะมีวันที่ใช่ คงไม่ได้หากล้อเล่น
(โอ+ซินดี้) เราต้องแน่จริง ให้เธอได้จำ
(หนอยแน่) ว่าใจนี้ทำเพื่อเธอ

(วาวา) อยู่ที่ไหน
(รวม) อยู่ที่ไหน
(วาวา) มันก็แล้วแต่ฟ้า

(กานต์) หยุดไม่ได้ ยอมไม่ได้ มันต้องก้าวไป
หนักแค่ไหนเราพร้อมจะแลก

(รวม) I have a dream จะทำให้เธอให้สุดใจ
ไม่ว่ายากเย็นเท่าไหร่ จะลุยให้สุดกำลัง
I have a dream เราจะไปให้สุดฝัน
ก็เพราะรู้ว่ารางวัล คือการได้อยู่ในใจเธอ

(เมฆ+วาวา แร๊ป)

(วาวา) โอะ โอะ โอะ โอะ โอ้ โอะ โอะ โอะ
โอะ โอะ โอะ โอะ โอ้ โอะ โอะ โอะ

(ถงถง) All I have a dreaming
All I have a dreaming
All I have a dreaming Dreaming

(ถงถง) จะสุดที่ไหน…มันก็แล้วแต่ฟ้า…

(ดีโน่ หนอยแน่) หยุดไม่ได้ ยอมไม่ได้ มันต้องก้าวไป
(เมฆ) หนักแค่ไหนเราพร้อมจะแลก..

(รวม) I have a dream จะทำให้เธอให้สุดใจ
ไม่ว่ายากเย็นเท่าไหร่ จะลุยให้สุดกำลัง
I have a dream เราจะไปให้สุดฝัน
ก็เพราะรู้ว่ารางวัล คือการได้อยู่ในใจเธอ
I have a dream จะทำให้เธอให้สุดใจ
ไม่ว่ายากเย็นเท่าไหร่ จะลุยให้สุดกำลัง
I have a dream เราจะไปให้สุดฝัน
ก็เพราะรู้ว่ารางวัล คือการได้อยู่ในใจเธอ…