พลังน้ำใจไทย

Home / เนื้อเพลงไทย / พลังน้ำใจไทย

รวมศิลปินแกรมมี่ – พลังน้ำใจไทย
คำร้อง/ทำนอง ชนะ เสวิกุล
เรียบเรียง นันทพงศ์ ทศพร

จากหนึ่งคนที่มีจุดมุ่งหมาย
สู่อีกคนจนกลายเป็นหมื่นล้าน
ให้กันต่อเรื่อยไป ให้กันด้วยหัวใจ
จากหนึ่งใจที่ทำด้วยความรัก
สู่อีกคนรวมกันด้วยความหวัง
ไม่มีจนหนทาง ไม่ว่าเรื่องไหน

รวมพลังของเราทุกๆคน
ให้เป็นหนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่
คือพลังแห่งน้ำใจไทยที่ยั่งยืน

จากหนึ่งวันที่ทำได้เล็กน้อย
สู่อีกวันที่ทำได้เกินนั้น
มากขึ้นไปทุกวัน ไม่ว่านานเท่าไร
จากวันนี้ไปยังวันพรุ่งนี้
สิ่งดีๆยังคงมีแบ่งปัน
ให้ด้วยความรักกัน ไม่ว่าคนไหน

รวมพลังของเราทุกๆคน
ให้เป็นหนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่
คือพลังแห่งน้ำใจไทยที่ยั่งยืน

จากหนึ่งคนที่มีจุดมุ่งหมาย
สู่อีกคนจนกลายเป็นหมื่นล้าน
ให้กันต่อเรื่อยไป ให้กันด้วยหัวใจ
จากหนึ่งใจที่ทำด้วยความรัก
สู่อีกคนรวมกันด้วยความหวัง
ไม่มีจนหนทาง ไม่ว่าเรื่องไหน

จากหนึ่งวันที่ทำได้เล็กน้อย
สู่อีกวันที่ทำได้เกินนั้น
มากขึ้นไปทุกวัน ไม่ว่านานเท่าไร
จากวันนี้ไปยังวันพรุ่งนี้
สิ่งดีๆยังคงมีแบ่งปัน
ให้ด้วยความรักกัน ไม่ว่าคนไหน

รวมพลังของเราทุกๆคน
ให้เป็นหนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่
คือพลังแห่งน้ำใจไทยที่ยั่งยืน

จากหนึ่งคนที่มีจุดมุ่งหมาย
สู่อีกคนจนกลายเป็นหมื่นล้าน

จากหนึ่งใจที่ทำด้วยความรัก
สู่อีกคนรวมกันด้วยความหวัง

จากหนึ่งคนที่มีจุดมุ่งหมาย
สู่อีกคนจนกลายเป็นหมื่นล้าน

จากหนึ่งใจที่ทำด้วยความรัก
สู่อีกคนรวมกันด้วยความหวัง

รวมพลังของเราทุกๆคน
ให้เป็นหนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่
คือพลังแห่งน้ำใจไทยที่ยั่งยืน