14 อีกครั้ง

Home / เนื้อเพลงไทย / 14 อีกครั้ง

ครั้งแรกที่เรา
ได้เจอะกันวันนั้น
เธอเป็นเหมือนฝัน
ที่ฉันตามหา
เมื่อฉันมองเธอ
เธอก็ประสานสายตา
ต่อตา อือ…อือ
จากรอยยิ้มที่เธอส่งมา
จากเวลาที่เราใกล้กัน
จับมือเธอ
ไว้ข้างใจฉัน แค่นาที
เธอทำให้ฉัน
รู้สึกเหมือนตอน 14
ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก
ลึกลึก ข้างใน
มันหวั่นมันไหวแปลกแปลก
เธอรู้ไหม
ฉันเหมือน 14 อีกครั้ง
อารมณ์แบบนี้
มันหายไปสักพัก
เคยมีคนรัก
ก็โดนเขาหักอก
เจ็บปวดแทบตาย
ที่ข้างในยังช้ำฟก
ไม่หาย อือ…อือ
จากรอยยิ้มที่เธอส่งมา
จากเวลาที่เราใกล้กัน
จับมือเธอ
ไว้ข้างใจฉัน แค่นาที
เธอทำให้ฉัน
รู้สึกเหมือนตอน 14
ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก
ลึกลึก ข้างใน
มันหวั่นมันไหวแปลกแปลก
เธอรู้ไหม
ฉันเหมือน 14 อีกครั้ง
อือ…อือ
จากรอยยิ้มที่เธอส่งมา
จากเวลาที่เราใกล้กัน
จับมือเธอ
ไว้ข้างใจฉัน แค่นาที
เธอทำให้ฉัน
รู้สึกเหมือนตอน 14
ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก
ลึกลึก ข้างใน
มันหวั่นมันไหวแปลกแปลก
เธอรู้ไหม
ฉันเหมือน 14 อีกครั้ง
เธอทำให้ฉัน
รู้สึกเหมือนตอน 14
ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก
ลึกลึก ข้างใน
มันหวั่นมันไหวแปลกแปลก
เธอรู้ไหม
ฉันเหมือน 14 อีกครั้ง
เธอรู้ไหม
ฉันเหมือน 14 อีกครั้ง
เธอรู้ไหม
ฉันเหมือน 14 อีกครั้ง
วู้…..