เนื้อเพลงตะ ตุง ตวง - Tuk tun tuang

ตะ ตุง ตวง – Tuk tun tuang (ต้นฉบับ)

Home / เนื้อเพลงไทย / ตะ ตุง ตวง – Tuk tun tuang (ต้นฉบับ)

เนื้อเพลงตะ ตุง ตวง – Tuk tun tuang

Aku belum mandi…
Tak tuntuang tak tuntuang…
Tapi masih cantik juga…
Tak tuntuang tak tuntuang…
Apalagi kalau sudah mandi
Tak tuntuang…
Pasti cantik sekali…
Hiaaahh….

Kalau orang lain melihat ku…
Tak tuntuang…
Badak aku taba bana…
Tak tuntuang tak tuntuang…
Tapi kalau langsuan Dihidu…
Tak tuntuang…
Asaghfiruallah baun nya…

Kalau cowok ganteng yang lewat…
Aku acuah je nyeh..
Hiiaaah….
Kalau apak gaek yang lewat…
Aku aniang je nyeh…

Yang penting indak manggaduah urang
Tak tuntuang…
Walau acok galak surang…
Tak tuntuang tak tuntuang…
Walau sangko urang awak dalang
Tak tuntuang…
Tapi hati Isil sanang…
Iiiyeeessss….

***
**
*

ตะ ตุง ตวง
ตะ ตุง ตวง

Aku belum mandi…
Tak tuntuang tak tuntuang…
Tapi masih cantik juga…
Tak tuntuang tak tuntuang…
Apalagi kalau sudah mandi
Tak tuntuang…
Pasti cantik sekali…
Hiaaahh….

Kalau orang lain melihat ku…
Tak tuntuang…
Badak aku taba bana…
Tak tuntuang tak tuntuang…
Tapi kalau langsuan Dihidu…
Tak tuntuang…
Asaghfiruallah baun nya…

Kalau cowok ganteng yang lewat…
Aku acuah je nyeh..
Hiiaaah….
Kalau apak gaek yang lewat…
Aku aniang je nyeh…

ตะ ตุง ตวง
ตะ ตุง ตวง

Yang penting indak manggaduah urang
Tak tuntuang…
Walau acok galak surang…
Tak tuntuang tak tuntuang…
Walau sangko urang awak dalang
Tak tuntuang…
Tapi hati Isil sanang…
Iiiyeeessss….