Candy Mafia MONO Music มาเฟีย (mafia)

มาเฟีย (mafia) – Candy Mafia

Home / เนื้อเพลงไทย / มาเฟีย (mafia) – Candy Mafia

เนื้อเพลง มาเฟีย (Mafia)

ศิลปิน แคนดี้ มาเฟีย (Candy Mafia)

Hey You Know
What’s The Candy Mafia
Haha Check This Sounds
Common Lets Go

C-Mafia Hey Hey
Sounds So Clear
Break It Down

อยากเตือนเธอให้รับฟัง ถ้าเธอยังไม่รู้
ว่าแถวนี้น่ะฉันดู และคอยคุ้มอยู่นะ
อาจมีภัยมาถึงใจ ถ้าเธอนั้นไม่ฟัง
ถ้าลองดีก็ระวัง เดี๋ยวจะมาว่าไม่เตือน

*ยอมมาเป็นคนอยู่ในความดูแล
ยอมให้มีคนคอยแคร์
ยอมเป็นเด็กให้ฉันเถอะ ซะเถอะ
ทุกข์จะกระจาย ความเดียวดายจะกระเจิง
คุ้มและก็กัน อยากให้มี อยากให้มีแต่ความร่างเริง
เชื่อฉันซะดีๆ

**Don’t You Move Don’t You Move
ห้ามเธอขัดขืนใดใด
ยื่นมาสิ ยื่นมาสิ ก็ค่าคุ้มครองเธอไง
Don’t You Move Don’t You Move
ขอแค่ความรักในใจ
ถ้าไม่เชื่อ เดี๋ยวยิงให้ ยิงด้วยใจ
BangBang

จะมาเก็บให้ทุกวัน เตรียมรักนั้นเอาไว้
จ่ายดีดีก็แล้วไป ใจไม่ต้องบอบช่ำ
จะดูแลให้เนี้ยบเลย เงยหน้าจองตาฉัน
เธอคนเดียวที่ฉันนั้น เก็บค่าดูแลเป็นรัก

*,**

C-Mafia Hey Hey
Sounds So Clear
Break It Down

Hey Girls Say One Two Three Ah Ha

C-Tody A.N.D.Y. Mafia
อย่ามาขัดขืน อย่ามาฝืน No Way
เตรียมตัวไว้ให้พร้อม ฉันจะไม่ปล่อย
เพราะฉะนั้นเธอต้องยอมฉัน OKAY
ยิงเข้ากลางหัวใจ ทำเธอโซเซ
ถ้าตกลงปลงใจก้อย่าลังเล
I Just Wanna Be Your Girl
So What Do You Think About That
*,**

ขอบคุณที่มา MONOMUSIC Channel