โอ๊ย!…เข้าทาง

Home / เนื้อเพลงไทย / โอ๊ย!…เข้าทาง

มีเธออย่างนี้ก็มีแต่เสีย
มีแต่ซึมมีแต่เซ็ง
ยิ่งเห็นยิ่งน่าเบื่อ
แล้วฉันจะคิดจะเคลียร์กับเธอ
ฉันก็กลัวจะทำให้เธอ
ต้องช้ำใจตาย
ลังเลอยู่นานแต่มาวันนี้
เธอก็มาคุยกับฉัน
ว่าคิดจะลาจากไปเองอย่างนี้
อันนี้ก็ฟลุ้คต้องขอบคุณ
สะใจสะใจสะใจ
โอ๊ยเข้าทางเอาเลยตามสบาย
ก็รีบรีบเลยดีอะไรอย่างนั้น
โอ๊ยชอบจังเป็นไปตามต้องการ
แล้วโลกก็สนุกเหมือนเดิม
เจอใครก็ยิ้มไม่เจอก็ยิ้ม
โอ๊ยสดใสเพราะวันนี้
จะไม่มีเธออีก
ดูไงก็ดีจะกินก็ดีนอนก็ดี
ทำอะไรก็เห็นเป็นดี
ท้องฟ้าก็ฟ้าก็ดูยิ่งดีลมก็เย็น
มองทางไหนมันชื่นใจไปหมด
เธอไปจากฉันอันนี้ก็ฟลุ้ค
ต้องขอบคุณสะใจสะใจสะใจ
โอ๊ยเข้าทางเอาเลยตามสบาย
ก็รีบรีบเลยดีอะไรอย่างนั้น
โอ๊ยชอบจังเป็นไปตามต้องการ
แล้วโลกก็สนุกเหมือนเดิม
เจอใครก็ยิ้มไม่เจอก็ยิ้ม
โอ๊ยสดใสเพราะวันนี้
จะไม่มีเธออีก
ดูไงก็ดีจะกินก็ดีนอนก็ดี
ทำอะไรก็เห็นเป็นดี
ท้องฟ้าก็ฟ้าก็ดูยิ่งดีลมก็เย็น
มองทางไหนมันชื่นใจไปหมด
เธอไปจากฉันอันนี้ก็ฟลุ้ค
ต้องขอบคุณสะใจสะใจสะใจ
โอ๊ยเข้าทางเอาเลยตามสบาย
ก็รีบรีบเลยดีอะไรอย่างนั้น
โอ๊ยชอบจังเป็นไปตามต้องการ
แล้วโลกก็สนุกเหมือนเดิม
โอ๊ยเข้าทางเอาเลยตามสบาย
ก็รีบรีบเลยดีอะไรอย่างนั้น
โอ๊ยชอบจังเป็นไปตามต้องการ
แล้วโลกก็สนุกเหมือนเดิม
?