อย่างนั้นหรือ

Home / เนื้อเพลงไทย / อย่างนั้นหรือ

รู้ตัวหรือเปล่า
คิดบ้างหรือเปล่า
ว่าทำให้คนหนึ่งคนร้องไห้
พอใจหรือเปล่า
ดีใจหรือเปล่า
ทำคนเจ็บจน
แทบทนไม่ได้
จากถ้อยคำพูดจา
จากที่เธอพูดมา
รักฉันไม่มีค่าใดอีกแล้ว
ลืมมันเสียเถอะ
ลืมฉันเสียเถอะ
อยากเชื่อว่า
ออกจากปากของเธอ
ท้องฟ้าว่างเปล่า
ดาวไม่เหลืออยู่
ไม่รับ ไม่รู้
ไม่ยิน ไม่เจอ
จากถ้อยคำพูดจา
จากที่เธอพูดมา
รักฉันไม่มีค่าใดอีกแล้ว
จากนี้… ฉันจะอยู่อย่างไร
พรุ่งนี้… ฉันต้องพูดยังไง
บอกเพื่อนว่า
เธอไปพบใครใหม่
เลยทิ้งฉันไปอย่างนั้นหรือ
จากนี้… ฉันจะอยู่อย่างไร
พรุ่งนี้… ฉันต้องพูดยังไง
บอกเพื่อนว่า
เธอไปพบใครใหม่
เลยทิ้งฉันไปอย่างนั้นหรือ
จากนี้… ฉันจะอยู่อย่างไร
พรุ่งนี้… ฉันต้องพูดยังไง
บอกเพื่อนว่า
เธอไปพบใครใหม่
เลยทิ้งฉันไปอย่างนั้นหรือ

?