9 40

Home / เนื้อเพลงไทย / 9 40

ตื่นตอนเช้า เก้าโมงสี่สิบ
หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่าน
ข่าวพาดหัว
นั้นทำให้ใจหวั่น
เตือนให้ฉันต้องระวัง
เปิดหน้ากลาง
เพื่อดูรายละเอียด
อยากจะรู้เรื่องราวเป็นเช่นไร
อ่านแล้วท้อ ยิ่งไม่สบายใจ
ทำไมเราต้องรบกัน
เนื้อความใน
บอกไฟกำลังลุก
มีคนปลุกระดม
เขาพาคนปล้นปืนเอาไปใช้
ทำลายไทยด้วยกัน
เหมือนโดนเหยียบ
เข้าไปกลางใจฉัน
มันร้องลั่นว่า…ไม่ยอม
เปิดไปตรงที่หน้าบันเทิง
เผื่อจะฟีวดีขึ้นมาหน่อย
อาจจะเจอ
เจอเธอที่เฝ้าคอย
ใจดวงน้อยมันต้องการ
เพราะข้างใน
บอกไฟกำลังลุก
เธอมาปลุกระดม
แม้นมีคนปล้นเธอเอาไปใช้
ทำลายชายด้วยกัน
เหมือนโดนเหยียบ
เข้าไปกลางใจฉัน
มันร้องลั่นว่า…ไม่ยอม
โอ้ย…..
เพราะข้างใน
บอกไฟกำลังลุก
เธอมาปลุกระดม
แม้นมีคนปล้นเธอเอาไปใช้
ทำลายชายด้วยกัน
เหมือนโดนเสียบ
เข้าไปกลางใจฉัน
มันร้องลั่นว่า…
ไม่ยอม…ไม่ยอม…
ก่อนเข้านอนเที่ยงคืนสี่สิบ
หยิบรูปเธอขึ้นมาดู