ไม่มีอะไรใหม่

Home / เนื้อเพลงไทย / ไม่มีอะไรใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีอะไรใหม่ เปล่า ไม่มีอะไร
น้ำตาที่ไหล ก็แค่น้ำตา
ไม่ได้ มีเจตนา
เหนี่ยวรั้งใจใคร
ได้โปรด อย่าเป็นกังวล
กับคนที่เคยซึ้ง ที่เคยสัญญา
ใคร จะรักจะลา ก็สุดแต่หัวใจ
แค่วันนี้.. ไม่มีเธอ
ก็เท่านั้น
คนอย่างฉัน มันไม่มี
อะไรใหม่
ก็แค่อยู่อย่างที่เคยอยู่
อย่างคนที่ชีวิตไม่มีใคร
กับหัวใจ.. ที่ไม่มีวันเหมือนเดิม
ปล่อย ให้มันเป็นไป
เมื่อใจเธอคิด ว่าฉันไม่พอ
ไม่ใช่ อย่างที่เธอรอ
ก็แล้วกันไป
ถ้าหาก จะกรุณา
เมตตากับคนนี้
รีบทิ้งดีกว่า
ใคร มันเจ้าน้ำตา
ก็ปล่อยมันร้องไป
แค่วันนี้.. ไม่มีเธอ
ก็เท่านั้น
คนอย่างฉัน มันไม่มีอะไรใหม่
ก็แค่อยู่อย่างที่เคยอยู่
อย่างคนที่ชีวิตไม่มีใคร
กับหัวใจ.. ที่ไม่มีวันเหมือนเดิม
แค่วันนี้ ไม่มีเธอ
ก็เท่านั้น
คนอย่างฉัน มันไม่มีอะไรใหม่
ก็แค่อยู่อย่างที่เคยอยู่
อย่างคนที่ชีวิตไม่มีใคร
กับหัวใจ.. ที่ไม่มีวันเหมือนเดิม
ก็แค่อยู่อย่างที่เคยอยู่
อย่างคนที่ไม่คิดจะรักใคร
แค่ร้องไห้.. เก่งกว่าเก่าเท่านั้นเอง