ใช้กำลัง

Home / เนื้อเพลงไทย / ใช้กำลัง

ตั้งแต่ฉัน มีแฟนมา
ก็ยังไม่เห็น จะมีใคร
ที่ทำให้ฉัน วุ่นวาย
อย่าง เธอสักที
เธอทำให้ฉัน เป็นโรคหอบ
ก็เจอเธอแล้ว ใจเต้นถี่
ก็เป็นอย่างนี้ ทุกที และทุกวัน
ก็เพราะว่า ฉันต้องคอย เทคแคร์
คอยเอาใจ ไม่ให้ ขาดตอน
ไม่อย่างงั๊น เธองอน จริง จริง
เลยต้องเหนื่อย ก็เลยต้องเหนื่อย
ต้องรับ ต้องส่งเธอไป
จากเช้าถึงเย็น
ทำให้เหนื่อย เธอทำให้เหนื่อย
ทำไมเหนื่อยยาก ซะอย่างนี้
เลยต้องเหนื่อย ก็เลยต้องเหนื่อย
แต่ถึงจะเหนื่อย
ก็ยังไม่เบื่อสักที
ทำให้เหนื่อย เธอทำให้เหนื่อย
แต่ก็ยังรัก จะเหนื่อย ทุกวัน
ตั้งแต่ฉัน คบเธอมา
ก็ยัง ไม่เห็นมีวันใด
ที่นั่งพัก สบายอย่างใครสักที
ต้องให้ฉันใช้กำลัง
เปลืองแรงทุกวินาที
เป็นอย่างนี้ทุกที และทุกวัน
ก็เพราะว่า ฉันต้องคอย เทคแคร์
คอยเอาใจ ไม่ให้ ขาดตอน
ไม่อย่างงั๊น เธองอน จริง จริง
เลยต้องเหนื่อย ก็เลยต้องเหนื่อย
ต้องรับ ต้องส่งเธอไป
จากเช้าถึงเย็น
ทำให้เหนื่อย เธอทำให้เหนื่อย
ทำไมเหนื่อยยาก ซะอย่างนี้
เลยต้องเหนื่อย ก็เลยต้องเหนื่อย
แต่ถึงจะเหนื่อย
ก็ยังไม่เบื่อสักที
ทำให้เหนื่อย เธอทำให้เหนื่อย
แต่ก็ยังรัก จะเหนื่อย ทุกวัน
เลยต้องเหนื่อย ก็เลยต้องเหนื่อย
ต้องรับ ต้องส่งเธอไป
จากเช้าถึงเย็น
ทำให้เหนื่อย เธอทำให้เหนื่อย
ทำไมเหนื่อยยาก ซะอย่างนี้
เลยต้องเหนื่อย ก็เลยต้องเหนื่อย
แต่ถึงจะเหนื่อย
ก็ยังไม่เบื่อสักที
ทำให้เหนื่อย เธอทำให้เหนื่อย
แต่ก็ยังรัก จะเหนื่อย ทุกวัน