แสงที่ปลายอุโมงค์

Home / เนื้อเพลงไทย / แสงที่ปลายอุโมงค์

เนื้อเพลง แสงที่ปลายอุโมงค์ เป็นนาทีที่รอ
มานานแสนนาน
กับความรัก
ที่หัวใจไม่เคยได้เจอ
แต่เป็นเหมือนสวรรค์
ให้พบเธอ
ส่งเธอมาเป็นดังดวงไฟ
ในความมืดมน
ดังเหมือนมีแสงทอง
ชี้ทางอยู่ปลายอุโมงค์
เมื่อเธอเดินเข้ามา
เมฆครึ้มดำพ้นไป
เมื่อเธอเอื้อมมือมาหา
ชุบหัวใจให้กับฉัน
เธอคือคนที่ใจยังคงเฝ้าคอย
ฉุดความฝัน
อันเลื่อยลอยให้คืนย้อนมา
เปิดโลกสวยให้เห็น
เต็มสายตา
ให้ฉันนี้มีลมหายใจ
คืนมาเหมือนเดิม
ดังเหมือนมีแสงทอง
ชี้ทางอยู่ปลายอุโมงค์
เมื่อเธอเดินเข้ามา
เมฆครึ้มดำพ้นไป
เมื่อเธอเอื้อมมือมาหา
ชุบหัวใจให้กับฉัน
ดังเหมือนมีแสงทอง
ชี้ทางอยู่ปลายอุโมงค์
เมื่อเธอเดินเข้ามา
เมฆครึ้มดำพ้นไป
เมื่อเธอเอื้อมมือมาหา
ชุบหัวใจให้กับฉัน
เมฆครึ้มดำพ้นไป
เมื่อเธอเอื้อมมือมาหา
ชุบหัวใจให้กับฉัน
ชุบหัวใจให้กับฉัน