เกินร้อย

Home / เนื้อเพลงไทย / เกินร้อย

เจอกับเธอ
แค่เจอก็ดูว่าเราเข้ากัน
ไปนึก ไปคิด
กี่หน กี่ครั้งถูกใจ
ไม่รอ ไม่คอย
ไม่ยอมให้ใครคว้าไป
จะรัก จะลุ้น จะลอง
จะทุ่มใส่ไป
ให้มันสุด สุด
เรื่องพรรณนี้
ต้องทำต้องเทกันทั้งใจ
ไม่งั้นมันจะไม่พอ
ใส่เกินร้อย
ไม่ต้องคอย ไม่ต้องลอง
ใส่เกินร้อย
ไม่ต้องถอย ไม่ต้องกลัว
ใส่เกินร้อย
ทุ่มทั้งใจ ทุ่มทั้งตัว
ใส่เกินร้อย
มีแค่ไหน
ใส่เกินนั้น รู้กันไป
ตามไปหา
ไปพบไปยิ้ม
ให้เธอทุกวัน
ไม่รู้ ไม่ชี้
อันนี้ ไม่ยั้ง ไม่ออม
ไม่ลด ไม่ละ
ถ้ายังไม่รักไม่ยอม
จะรัก จะลุ้น จะลอง
จะทุ่มใส่ไป
ให้มันสุด สุด
เรื่องพรรณนี้
ต้องทำต้องเทกันทั้งใจ
ไม่งั้นมันจะไม่พอ
ใส่เกินร้อย
ไม่ต้องคอย ไม่ต้องลอง
ใส่เกินร้อย
ไม่ต้องถอย ไม่ต้องกลัว
ใส่เกินร้อย
ทุ่มทั้งใจ ทุ่มทั้งตัว
ใส่เกินร้อย
มีแค่ไหน
ใส่เกินนั้น รู้กันไป
ใส่ไปให้มันสุด สุด
เรื่องพรรณนี้
ต้องทำต้องเทกันทั้งใจ
ไม่งั้นมันจะไม่พอ
ใส่เกินร้อย
ไม่ต้องคอย ไม่ต้องลอง
ใส่เกินร้อย
ไม่ต้องถอย ไม่ต้องกลัว
ใส่เกินร้อย
ทุ่มทั้งใจ ทุ่มทั้งตัว
ใส่เกินร้อย
มีแค่ไหน ใส่เกินนั้น
ใส่เกินร้อย
ไม่ต้องถอย ไม่ต้องลอง
ใส่เกินร้อย
ไม่ต้องถอย ไม่ต้องกลัว
ใส่เกินร้อย
ทุ่มทั้งใจ ทุ่มทั้งตัว
ใส่เกินร้อย
มีแค่ไหน
ใส่เกินนั้น
ใส่เกินร้อย
ใส่เกินร้อย