ต้องทำได้

Home / เนื้อเพลงไทย / ต้องทำได้

จำต้องจากบ้านมา
จำต้องลาแสนไกล
มีแค่ตัว หัวใจ
สั่งให้ไป ให้อดทน
แม้อากาศหนาวเหน็บ
ถึงจะเจ็บเข้ากระดูก
แม้ถ้อยคำ เขาดูถูก
มันเสียดแทง ที่จิตใจ
แต่ฉันต้องไป
ต้องไปให้ถึง
แม้ต้องแลก
กับสิ่งที่ฉันมีอยู่
ลึกลึก ข้างใน
ที่ใครไม่รู้
ชีวิตยังอยู่
ฉันรู้ต้องทำได้
แม้จะห่วงแสนห่วง
แม้จะห่างแสนไมล์
ขอแค่เธอเข้าใจ
ว่ารักเธอไม่เปลี่ยนแปลง
แต่ฉันต้องไป
ต้องไปให้ถึง
แม้ต้องแลกกับ
สิ่งที่ฉันมีอยู่
ลึกลึก ข้างใน
ที่ใครไม่รู้
ชีวิตยังอยู่
ฉันรู้ต้องทำได้
แม้จะห่วงแสนห่วง
แม้จะห่างแสนไมล์
ขอแค่เธอเข้าใจ
ว่ารักเธอไม่เปลี่ยนแปลง
แต่ฉันต้องไป
ต้องไปให้ถึง
แม้ต้องแลก
กับสิ่งที่ฉันมีอยู่
ลึกลึก ข้างใน
ที่ใครไม่รู้
ชีวิตยังอยู่
ฉันรู้ต้องทำได้
แต่ฉันต้องไป
ต้องไปให้ถึง
แม้ต้องแลกกับ
สิ่งที่ฉันมีอยู่
ลึกลึก ข้างใน
ที่ใครไม่รู้
ชีวิตยังอยู่
ฉันรู้ต้องทำได้
ชีวิตยังอยู่
ฉันรู้ต้องทำได้
ใจมันรู้อยู่
มันรู้ว่าไม่ง่าย
แต่ชีวิตยังอยู่
ฉันรู้ต้องทำได้
แม้คิดถึงเธอ
และคิดถึงเมืองไทย
คิดถึงทั้งเธอ
และคิดถึงเมืองไทย
คิดถึงทั้งเธอ
และคิดถึงเมืองไทย