เก็บตัว

Home / เนื้อเพลงไทย / เก็บตัว

ในทุกวันที่ตื่น
คือการฝืนตัวเอง
ฉันเหมือนคนตายแล้ว
จากวันที่เธอไป
วิ่งหนีความจริงทุกอย่าง
เพื่อต่อลมหายใจ
ไม่อยากจะพบคนที่ได้รู้
ว่าเราเคยรักกัน
เพราะรู้ว่าใครก็คงเข้ามา
และถามฉันว่าเธออยู่ไหน
ฉันไม่อยากจะตอบคำถาม
เพราะมันจะทำ
ให้ซ้ำเติมบาดแผลในใจ
และเธอรู้ไหม
ว่าลึกในใจไม่เคยยอมรับ
ว่าเธอจากไปแล้ว
ลึกลงไปไม่เคยยอมรับ
ว่าเธอมีคนใหม่
ลึกลงไปยังมีความหวัง
ว่าเธอจะกลับมา
เริ่มต้นใหม่
เลยยังเก็บตัวไม่ยอมพบใคร
เพื่อรอเธอกลับมา
เป็นเหมือนคนบ้าบอ
รอในเรื่องงมงาย
ทั้งทั้งที่มันรู้
สุดท้ายต้องเป็นไง
ต้องหนีความจริงทุกอย่าง
เพื่อต่อลมหายใจ
ไม่อยากจะพบคนที่ได้รู้
ว่าเราเคยรักกัน
เพราะรู้ว่าใครก็คงเข้ามา
และถามฉันว่าเธออยู่ไหน
ฉันไม่อยากจะตอบคำถาม
เพราะมันจะทำ
ให้ซ้ำเติมบาดแผลในใจ
และเธอรู้ไหม
ว่าลึกในใจไม่เคยยอมรับ
ว่าเธอจากไปแล้ว
ลึกลงไปไม่เคยยอมรับ
ว่าเธอมีคนใหม่
ลึกลงไปยังมีความหวัง
ว่าเธอจะกลับมา
เริ่มต้นใหม่
เลยยังเก็บตัวไม่ยอมพบใคร
เพื่อรอเธอกลับมา…
ว่าลึกในใจไม่เคยยอมรับ
ว่าเธอจากไปแล้ว
ลึกลงไปไม่เคยยอมรับ
ว่าเธอมีคนใหม่
ลึกลงไปยังมีความหวัง
ว่าเธอจะกลับมา
เริ่มต้นใหม่
เลยยังเก็บตัวไม่ยอมพบใคร
เพื่อรอเธอกลับมา…
เพื่อรอเธอกลับมา…