มาเถอะน้อง

Home / เนื้อเพลงไทย / มาเถอะน้อง

ถ้าไม่รู้ บอกได้เลย
รัก ของฉันมันลึกเกินใคร
ใจก็กว้าง กว่าทะเล
ใครถ้าได้อยู่นะสบาย
ไม่เชื่อไปถามถามเขาดูเหอะ
ถามพวกเขาที่มาอยู่กัน
ว่าพูดจริง
จะอยู่ในน้ำหรือว่าบนบก
ฉันให้เธอได้ทุกสิ่ง
ใจดีดีของฉันมันไม่เค็ม
มาเถอะน้องน้องปูก็มา
น้องน้องปลาก็มา
เหลือแค่เธอไม่มา
ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ
มาเถอะน้องน้องกุ้งก็มา
น้องไหนไหนก็มา
ถ้าเธอยังไม่มา
ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอม
ก็มันเหงา
อยู่ตรงนั้น มันเหงาใจ
มาทางนี้มีเพื่อนเต็มเลย
เธอก็รู้ ว่ารักเธอ
รีบว่ายท่าผีเสื้อมาเลย
ไม่เชื่อไปถามถามเขาดูเหอะ
ถามพวกเขาที่มาอยู่กัน
ว่าพูดจริง
จะอยู่ในน้ำหรือว่าบนบก
ฉันให้เธอได้ทุกสิ่ง
ใจดีดีของฉันมันไม่เค็ม
มาเถอะน้องน้องปูก็มา
น้องน้องปลาก็มา
เหลือแค่เธอไม่มา
ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ
มาเถอะน้องน้องกุ้งก็มา
น้องไหนไหนก็มา
ถ้าเธอยังไม่มา
ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอม
ก็มันเหงา
ไม่เชื่อไปถามถามเขาดูเหอะ
ถามพวกเขาที่มาอยู่กัน
ว่าพูดจริง
จะอยู่ในน้ำหรือว่าบนบก
ฉันให้เธอได้ทุกสิ่ง
ใจดีดีของฉันมันไม่เค็ม
มาเถอะน้องน้องปูก็มา
น้องน้องปลาก็มา
เหลือแค่เธอไม่มา
ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ
มาเถอะน้องน้องกุ้งก็มา
น้องไหนไหนก็มา
ถ้าเธอยังไม่มา
ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอม
มาเถอะน้องน้องปูก็มา
น้องน้องปลาก็มา
เหลือแค่เธอไม่มา
ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ
มาเถอะน้องน้องกุ้งก็มา
น้องไหนไหนก็มา
ถ้าเธอยังไม่มา
ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอม
ก็มันเหงา