(ไม่)เจ้าชู้…

Home / เนื้อเพลงไทย / (ไม่)เจ้าชู้…

ใคร ใคร เขาลือ
เธออย่าฟัง เขานะ
ที่เขาพูดกัน น่ะไม่จริง หรอก
อย่างฉันเนี่ยนะ รักจริง ขอบอก
ไม่เคยออกไปเดินนอกใจเธอ
แต่อาจจะเผลอ เล็ก เล็ก
แค่มอง เพลินเพลิน
ไม่ได้คิด อะไรเกิน กับใคร….
ไม่เคย เจ้าชู้……..ฮูว์
ไม่เคยนอกใจ
อยาก ให้เธอรู้……..ฮูว์
อยากให้ เชื่อใจ
อยู่ที่ไหน เธอทำอะไร
คน คนนี้ ไม่เคยมีใคร
นอก จาก เธอ…..
เธอดีแสนดี
คงไม่มี ใครแทนเธอ
นาน นาน จะเจอ
คน น่ารักสักคน
ให้ดี กว่าเธอ ก็ ไม่แคร์ไม่สน
จะรัก เธอคนเดียว อยู่อย่างนี้
แต่อาจจะเผลอ เล็ก เล็ก
แค่มอง เพลินเพลิน
ไม่ได้คิด อะไรเกิน กับใคร….
ไม่เคย เจ้าชู้……..ฮูว์
ไม่เคยนอกใจ
อยาก ให้เธอรู้……..ฮูว์
อยากให้ เชื่อใจ
อยู่ที่ไหน เธอทำอะไร
คน คนนี้ ไม่เคยมีใคร
นอก จาก เธอ…..
แต่อาจจะเผลอ เล็ก เล็ก
แค่มอง เพลินเพลิน
ไม่ได้คิด อะไรเกิน กับใคร….
ไม่เคย เจ้าชู้……..ฮูว์
ไม่เคยนอกใจ
อยาก ให้เธอรู้……..ฮูว์
อยากให้เชื่อใจ
อยู่ที่ไหน เธอทำอะไร
คน คนนี้ ไม่เคยมีใคร
นอก จาก เธอ…..
ไม่เคย เจ้าชู้……..ฮูว์
ไม่เคยนอกใจ
อยาก ให้เธอรู้……..ฮูว์
อยากให้เชื่อใจ
อยู่ที่ไหน เธอทำอะไร
คน คนนี้ ไม่เคยมีใคร
นอก จาก เธอ…..
อยู่ที่ไหน เธอทำอะไร
คน คนนี้ ไม่เคยรักใคร
นอก จาก เธอ…..