ไม่ต้องการเห็นบางคน (ที่ไม่รักกัน)

Home / เนื้อเพลงไทย / ไม่ต้องการเห็นบางคน (ที่ไม่รักกัน)

อย่าคิด อย่ากลัว
ฉันจะตาย
อย่าถามถึงใจที่แล้วมา
อย่าพบ อย่าเจอ
เสียดีกว่า
อีกไม่นานไม่ช้า
ฉันคงจะดี กว่าที่เป็น
ไม่ต้องการเห็น..บางคน
ที่ไม่รักกัน
ไม่ต้องมาเห็น..เห็นใจกัน
เมื่อมันสายไป
หากว่าเธอเห็นฉันมีน้ำตา
ไม่ต้องมาถาม
หรือมาสนใจ
อย่ามาทักทาย
ถ้าลืมฉันได้ยิ่งดี
หากพบ หากเจอ
ฉันเมื่อไหร่
แกล้งทำเป็นไม่เห็น
ไม่มองได้ไหม..จะได้ชิน
ไม่ต้องการเห็น..บางคน
ที่ไม่รักกัน
ไม่ต้องมาเห็น..เห็นใจกัน
เมื่อมันสายไป
หากว่าเธอเห็นฉันมีน้ำตา
ไม่ต้องมาถาม
หรือมาสนใจ
อย่ามาทักทาย
ถ้าลืมฉันได้ยิ่งดี
หากพบ หากเจอ
ฉันเมื่อไหร่
แกล้งทำเป็นไม่เห็น
ไม่มองได้ไหม..จะได้ชิน