ใจละลาย

Home / เนื้อเพลงไทย / ใจละลาย

แค่เห็นเธอแล้วก็ใจละลาย
ใจละลายใจละลาย
ละลายละลายละลาย
สายตาเมื่อสัมผัส
หมดเรี่ยวแรงต้านทานใดใด
แค่เห็นเธอแล้วก็ใจละลาย
ใจละลายใจละลาย
ละลายละลายละลาย
หลอมละลายในพริบตา
แปลกแต่จริงเพิ่งเคยได้พบเจอ
เกิดความรู้สึกที่พิเศษ
เพียงแค่ทันทีที่พบเธอ
แปลกแค่เพียงสบตาเมื่อแรกเจอ
ใจก็หลอมละลายไปเลย
สายตาเธอที่จ้องมองกันอยู่
เล่นเอาฉันใจทั้งใจไหวหวั่น
ฝืนไม่มองไม่เห็น
แค่เพียงไม่นาน
ที่สุดใจฉันก็คงต้องแพ้
แค่เห็นเธอแล้วก็ใจละลาย
ใจละลายใจละลาย
ละลายละลายละลาย
สายตาเมื่อสัมผัส
หมดเรี่ยวแรงต้านทานใดใด
แค่เห็นเธอแล้วก็ใจละลาย
ใจละลายใจละลาย
ละลายละลายละลาย
หลอมละลายในพริบตา
เปรียบตาเธอดั่งไฟที่ร้อนแรง
มันก็ยังไม่พอ
ต่อให้เป็นดั่งหินที่แข็งแกร่ง
ยังต้องหลอมละลายให้เธอ
สายตาเธอที่จ้องมองกันอยู่
เล่นเอาฉันใจทั้งใจไหวหวั่น
ฝืนไม่มองไม่เห็น
แค่เพียงไม่นาน
ที่สุดใจฉันก็คงต้องแพ้
แค่เห็นเธอแล้วก็ใจละลาย
ใจละลายใจละลาย
ละลายละลายละลาย
สายตาเมื่อสัมผัส
หมดเรี่ยวแรงต้านทานใดใด
แค่เห็นเธอแล้วก็ใจละลาย
ใจละลายใจละลาย
ละลายละลายละลาย
หลอมละลายในพริบตา
สายตาเธอที่จ้องมองกันอยู่
เล่นเอาฉันใจทั้งใจไหวหวั่น
ฝืนไม่มองไม่เห็น
แค่เพียงไม่นาน
ที่สุดใจฉันก็คงต้องแพ้
แค่เห็นเธอแล้วก็ใจละลาย
ใจละลายใจละลาย
ละลายละลายละลาย
สายตาเมื่อสัมผัส
หมดเรี่ยวแรงต้านทานใดใด
ใจละลาย
ใจละลายใจละลาย
ละลายละลายละลาย
หลอมละลายในพริบตา