โคราชบูลส์ (ไม่น้อยกว่าใคร)

Home / เนื้อเพลงไทย / โคราชบูลส์ (ไม่น้อยกว่าใคร)

เฮือ…โอ…
หากไม่รักกันแล้ว
บอกฉันซักคำ
ก่อนเธอจะไป
บอกว่าภายในใจของเธอ
มีใครในสี่ห้อง
บอกกับฉัน
ว่าเขาดีกว่านี้
ที่ฉันมีไม่พอดีกับเธอ
ฉันก็จะไม่รั้งให้อยู่
ฉันก็จะได้รู้ว่าผิด
ที่ให้เธอ
มันน้อยไป
แต่มีสิ่งติดค้างใจอยู่
อยากให้เธอได้รู้สักหน่อย
ว่ารักเธอ
มันไม่เคยน้อยกว่าใคร
หากไม่เคยมีเงิน
มีทองมากองให้เธอ
อาจจะโทรมจะเซอร์
ไม่เหมือนที่เธอตั้งใจ
ก็เลยเห็นว่าเขาดีกว่านี้
ที่ฉันมีไม่พอดีกับเธอ
ฉันก็จะไม่รั้งให้อยู่
ฉันก็จะได้รู้ว่าผิด
ที่ให้เธอ
มันน้อยไป
แต่มีสิ่งติดค้างใจอยู่
อยากให้เธอได้รู้สักหน่อย
ว่ารักเธอ
มันไม่เคยน้อยกว่าใคร
ก็เลยเห็นว่าเขาดีกว่านี้
ที่ฉันมีไม่พอดีกับเธอ
ฉันก็จะไม่รั้งให้อยู่
ฉันก็จะได้รู้ว่าผิด
ที่ให้เธอ
มันน้อยไป
แต่มีสิ่งติดค้างใจอยู่
อยากให้เธอได้รู้สักหน่อย
ว่ารักเธอ
มันไม่เคยน้อยกว่าใคร