แพ้ไม่เป็น

Home / เนื้อเพลงไทย / แพ้ไม่เป็น

ทุกครั้งที่เราต้องแข่ง ที่หนึ่งจากการแข่งขัน
เท่านั้น ที่ควรได้รางวัล
ผู้แพ้ที่ดีทุกคน ก็ต้องเข้าใจเหตุผล
และควร ยินดีกับเขา

แต่วันที่เธอตัดสินใจบอกว่าเราต้องแพ้
ถึงใครบอกว่าแฟร์แต่ว่าทั้งหัวใจไม่ยอมรับ

เกลียดคนที่เดินข้างเธอ ยิ่งเจอยิ่งเจ็บ
เกลียดเธอที่มองข้ามเรา มันร้าวทั้งใจ
เกลียดตัวเองเหมือนกัน แพ้แล้วพาลถึงไหน
จะอ่อนแอ ถึงเมื่อไร ไม่รู้ทำไม แพ้ไม่เป็น

ทุกครั้งที่เดินสวนกัน ก็อยากจับมือกับเขา
แล้วพูดว่าเราก็ยินดี
และแล้วก็ทำไม่ลงทำได้แค่เพียงเดินหนี
ให้หายไปจากเธอกับเขา

แต่วันที่เธอตัดสินใจบอกว่าเราต้องแพ้
ถึงใครบอกว่าแฟร์แต่ว่าทั้งหัวใจไม่ยอมรับ

เกลียดคนที่เดินข้างเธอ ยิ่งเจอยิ่งเจ็บ
เกลียดเธอที่มองข้ามเรา มันร้าวทั้งใจ
เกลียดตัวเองเหมือนกัน แพ้แล้วพาลถึงไหน
จะอ่อนแอ ถึงเมื่อไร ไม่รู้ทำไม แพ้ไม่เป็น

แต่วันที่เธอตัดสินใจบอกว่าเราต้องแพ้
ถึงใครบอกว่าแฟร์แต่ว่าทั้งหัวใจไม่ยอมรับ

เกลียดคนที่เดินข้างเธอ ยิ่งเจอยิ่งเจ็บ
เกลียดเธอที่มองข้ามเรา มันร้าวทั้งใจ
เกลียดตัวเองเหมือนกัน แพ้แล้วพาลถึงไหน
สั่งให้ลืมลบเท่าไร ไม่รู้ทำไมยังรักเธอ