แค่บางคำ

Home / เนื้อเพลงไทย / แค่บางคำ

ฟังเพลง แค่บางคำ – Musketeers มัสคีเทียร์

เนื้อเพลง แค่บางคำ – Musketeers มัสคีเทียร์

คำบางคำก็อาจที่จะสื่อสารด้วยคำพูดหนึ่ง
แต่คำคำนึงเปลี่ยนแปลงอะไรๆได้ตั้งมากมาย

*ก็เพราะทุกสิ่งที่เอ่ยมาสะท้อนความจริงของใจ

**อย่ามาใช้บางคำเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไร
เมื่อสิ่งต่างๆได้กลืนหายไปพร้อมใจที่หลุดไป..
กับคำพูดของเธอ..
แต่ว่าคำบางคำได้เปลี่ยนคนบางคน
ที่จะทุกข์ต้องทนต้องเจ็บช้ำเท่าไหร่
ทบทวนดูก่อนดีดี..
ก่อนเธอจะพูดออกไป อีกสักครั้ง

การกระทำอาจทำให้ใครบอบช้ำได้ซักเท่าไหร่
ถ้อยคำแทงใจ ปวดร้าวลึกถึงข้างในให้เธอรู้บ้าง

ซ้ำ*(**)(**)