เสียใจ

Home / เนื้อเพลงไทย / เสียใจ

ก็ไม่ได้คิดเรื่องราวจะลุกลาม
ก็ไม่ได้ถามว่าเธอเป็นอย่างไร
แค่ทะเลาะมันก็เท่านั้น
แล้วก็แล้วไป
จนมาวันนี้ฉันยังไม่เข้าใจ
เธออยู่ที่ไหนเมื่อไรจะกลับมา
จะทำยังไง
ให้เวลาของเรามันย้อนมา
เหมือนเดิม
อยากบอกว่าฉัน..เสียใจ
ที่ฉันยอมให้เธอได้เดิน
จากฉันไปในวันนั้น
กว่าฉันจะรู้
ก็สายเกิน..ไม่มีทางที่เธอ
จะเดินกลับหันมา
ในวันนี้
ไม่มีเธอเหมือนเดิม
ก็ไม่ได้คิดว่าเธอจะรับฟัง
ก็ไม่ได้หวังว่าเธอจะเปลี่ยนใจ
แต่จะลืมวันที่เคยรัก
ฉันยังเสียดายเหลือเกิน
อยากบอกว่าฉัน..เสียใจ
ที่ฉันยอมให้เธอได้เดิน
จากฉันไปในวันนั้น
กว่าฉันจะรู้
ก็สายเกิน..ไม่มีทางที่เธอ
จะเดินกลับหันมา
ในวันนี้
ไม่มีเธอเหมือนเดิม
ไม่มีเธอเหมือนเดิม