แอ่วปี๋ใหม่เมือง

Home / เนื้อเพลงไทย / แอ่วปี๋ใหม่เมือง

เนื้อเพลง แอ่วปี๋ใหม่เมือง
ชื่อนักร้อง : นิทัศน์ ละอองศรี

( สร้อย – พร้อมกัน ) ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติง ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเฮา
ทั้งหนุ่มเฒ่าเฮาร่วมร่ำเปิง ต่างก็แห่ฟ้อนรำตามเจิง สำราญรื่นเริงร่วมกันเล่นน้ำ

( หญิง ) ปี๋แล้วมีทุกข์มีเศร้า พอสิ้นปี๋เก่าเฮาขอลืมมัน ปี๋ใหม่เมืองเฮาสำคัญ กึ๊ดดีม่วนงัน
สุขสันต์กันไป

( ชาย ) ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ต่างไปสู่วัดวา พากันฟังเทศน์ธรรม ดื่มด่ำผลบุญอุ่นใจ
ร่วมงานบุญสุนทานอันดี ประเพณีขนทรายทั่วไป ได้แอ่วม่วนใจ๋ได้ผลบุญนำ
( สร้อย )

( หญิง ) ดำหัวคนเฒ่าคนแก่ คุณป้อคุณแม่เคยเลี้ยงเฮามา ครูตี้อบรมวิชา ขอไปสูมา
ไหว้สาความดี

( ชาย ) ฟังคำตี้เปิ้นปั๋นปอน หื้อเฮาอยู่ถาวร ยืนยาวร่มเย็น เปรียบเป็นผลบุญมั่งมี
แอ่วกันไปหดน้ำกันไป แห่กันไปขนทรายม่วนดี ร่วมหมู่เฮานี้ตลอดปี๋เฮาจ๋ำ
( สร้อย )