วันสงกรานต์

Home / เนื้อเพลงไทย / วันสงกรานต์

13 เมษาเป็นวันสงกรานต์
แต่โบราณนั้นเป็นวันปีใหม่
ทำบุญและสรงน้ำพระ
น้อมคารวะรดน้ำผู้ใหญ่
อวยพรให้แก่กัน
ด้วยสายธารเย็นฉ่ำชื่นใจ
เบิกบานจิตแจ่มใส
สุขใจในวันสงกรานต์