เธอคือส่วนที่ขาด

Home / เนื้อเพลงไทย / เธอคือส่วนที่ขาด

เนื้อเพลง เธอคือส่วนที่ขาด ฉันรู้สึกในใจ
แต่ชัดเจนจนกระจ่าง
มันเหมือนเมฆหมอกบาง
จางสลาย จากใจ
ทันใดนั้นตัวฉันก็พบ
ความจิงบางอย่าง
นาทีนั้นชีวิตของฉัน
ก็พลันเปลี่ยนไป
ฉันรู้สึกมานาน
ว่าฉันนั้นมีทุกอย่าง
จนเมื่อเธอบอกฉัน
ด้วยความรัก ด้วยใจ
ทำให้รู้ที่แท้
ตัวฉันไม่มีทุกอย่าง
ทำให้รู้ว่ามี
สิ่งไหนที่ยังขาดหาย
เธอคือส่วนที่ขาด
คือชีวิตที่ขาด
และฉันรู้ว่าไม่มี
วันได้จากใคร
ครึ่งชีวิตที่ขาด
จากวันนี้ชีวิต
ฉันคงจะมีความหมาย
เธอเติมชีวิตที่ขาด
แม้จะผ่านวันวาน
ที่แสนสำคัญยิ่งใหญ่
มันไม่มีความหมาย
เท่าวันนี้ ตอนนี้
และวันนี้ฉันพร้อม
จะแลกทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อจะขอให้ฉัน
ได้รักเธอไปอย่างนี้
เธอคือส่วนที่ขาด
คือชีวิตที่ขาด
และฉันรู้ว่าไม่มี
วันได้จากใคร
ครึ่งชีวิตที่ขาด
จากวันนี้ชีวิต
ฉันคงจะมีความหมาย
เธอคือส่วนที่ขาด
คือชีวิตที่ขาด
และฉันรู้ว่าไม่มี
วันได้จากใคร
ครึ่งชีวิตที่ขาด
จากวันนี้ชีวิต
ฉันคงจะมีความหมาย
เธอเติมชีวิตที่ขาด

?