เท่อย่างไทย

Home / เนื้อเพลงไทย / เท่อย่างไทย

ร้อง…ฉันก็ร้องแบบไทยไทย
ยิ้ม…ฉันมีรอยยิ้มพิมพ์ใจ
พูด…ฉันพูดไม่เหมือนชาติใด
ภูมิ…ใจที่เกิดเป็นคนไทย
เธอลองมองดูซิ
ว่าเธอนั้นมีเสน่ห์
เธอนั้นมีความเท่ห์
ที่มันไม่เหมือนใครใคร
เธอลองมองดูซิ
ว่าไทยนั้นมีเสน่ห์
ไทยนั้นมีความเท่ห์
ที่มันไม่เหมือนใครใคร
ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
เธอลองมองดูซิ
ว่าเธอนั้นมีเสน่ห์
เธอนั้นมีความเท่ห์
ที่มันไม่เหมือนใครใคร
เธอลองมองดูซิ
ว่าไทยนั้นมีเสน่ห์
ไทยนั้นมีความเท่ห์
ที่มันไม่เหมือนใครใคร
ร้อง…ฉันก็ร้องแบบไทยไทย
ยิ้ม…ฉันมีรอยยิ้มพิมพ์ใจ
พูด…ฉันพูดไม่เหมือนชาติใด
ภูมิ…ใจที่เกิดเป็นคนไทย
เธอลองมองดูซิ
ว่าเธอนั้นมีเสน่ห์
เธอนั้นมีความเท่ห์
ที่มันไม่เหมือนใครใคร
เธอลองมองดูซิ
ว่าไทยนั้นมีเสน่ห์
ไทยนั้นมีความเท่ห์
ที่มันไม่เหมือนใครใคร
ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย