เด็กกว่าแล้วไง

Home / เนื้อเพลงไทย / เด็กกว่าแล้วไง

อายุเป็นเพียงแค่สายลม
ผ่านพัดไป
เธออย่าคิดมากได้ไหม
ความรักเป็นเรื่องของหัวใจ
ไม่ใช่เรื่องใด
อยากให้รู้เด็กกว่าแล้วไง
เธอคนนี้คนที่ฉันรอ…
เธอคนนี้คนที่ฉันเพ้อ…
ใจฉันคิดถึงแต่ภาพเธอ…
พยายามไม่คิด
แต่กลับเจอเธอ
แต่มีบางสิ่งที่ผิดไป
ก็ตัวเธอนั้นไม่เข้าใจ
ก็เธอเรียกฉันว่าน้อง
ทำไมไม่เข้าใจ
อายุเป็นเพียงแค่สายลม
ผ่านพัดไป
เธออย่าคิดมากได้ไหม
ความรักเป็นเรื่องของหัวใจ
ไม่ใช่เรื่องใด
อยากให้รู้เด็กกว่าแล้วไง
เธอไม่คิดจะเป็นที่รัก…
แต่เธอคิดจะเป็นพี่สาว…
ตัวฉันนั้นได้แต่เฝ้าเพ้อ…
เกิดมาไม่ทันเธอ… เฮ้อ
แต่มีบางสิ่งที่ผิดไป
ก็ตัวเธอนั้นไม่เข้าใจ
ก็เธอเรียกฉันว่าน้อง
ทำไมไม่เข้าใจ
อายุเป็นเพียงแค่สายลม
ผ่านพัดไป
เธออย่าคิดมากได้ไหม
ความรักเป็นเรื่องของหัวใจ
ไม่ใช่เรื่องใด
ไม่ต้องคิดอะไร
อายุเป็นเพียงแค่สายลม
ผ่านพัดไป
เธออย่าคิดมากได้ไหม
ความรักเป็นเรื่องของหัวใจ
ไม่ใช่เรื่องใด
อยากให้รู้เด็กกว่าแล้วไง
มีบางสิ่งที่ผิดไป
ก็ตัวเธอนั้นไม่เข้าใจ
ก็เธอเรียกฉันว่าน้อง
ทำไมไม่เข้าใจ
อายุเป็นเพียงแค่สายลม
ผ่านพัดไป
เธออย่าคิดมากได้ไหม
ความรักเป็นเรื่องของหัวใจ
ไม่ใช่เรื่องใด
ไม่ต้องคิดอะไร
อายุเป็นเพียงแค่สายลม
ผ่านพัดไป
เธออย่าคิดมากได้ไหม
ความรักเป็นเรื่องของหัวใจ
ไม่ใช่เรื่องใด
อยากให้รู้เด็กกว่าแล้วไง