เข้าใจใช่ไหม

Home / เนื้อเพลงไทย / เข้าใจใช่ไหม

รู้มั๊ยทุกครั้ง
ตอนที่เธอมองสบตา
เธอรู้มั๊ยฉันคอยจะเปิดใจ
มีคำคำหนึ่ง
ในสายตาที่ส่งไป
ให้เธอได้อ่านอยู่ทุกวัน
ทุกที่ที่เธอไป
ก็คอยไปเฝ้ารอ
ทุกครั้งเธอเดินผ่าน
ก็คงเห็น
ฉันรู้ที่ฉันทำ
บอกเธอได้ชัดเจน
แต่ดูเธอทำเป็นไม่รู้
เข้าใจใช่ไหมที่ฉันทำ
เพราะอะไรและเพราะใคร
อยากรู้บ้างว่าเธอคิดยังไง
เข้าใจบ้างไหมเพราะฉันทำ
ทุกทุกอย่างจากหัวใจ
รู้มั๊ยว่ามีใครที่รักเธอ
ทั้งทั้งที่รู้
ใครเขาคิดกันอย่างไร
ที่ฉันเฝ้ามองเธออย่างนี้
ตามใจตัวเอง
จนเหมือนมันดูไม่ดี
รู้ดีแต่อยากให้รู้ใจ
ทุกที่ที่เธอไป
ก็คอยไปเฝ้ารอ
ทุกครั้งเธอเดินผ่าน
ก็คงเห็น
ฉันรู้ที่ฉันทำ
บอกเธอได้ชัดเจน
แต่ดูเธอทำเป็นไม่รู้
เข้าใจใช่ไหมที่ฉันทำ
เพราะอะไรและเพราะใคร
อยากรู้บ้างว่าเธอคิดยังไง
เข้าใจบ้างไหมเพราะฉันทำ
ทุกทุกอย่างจากหัวใจ
รู้มั๊ยว่ามีใครที่รักเธอ
เข้าใจใช่ไหมที่ฉันทำ
เพราะอะไรและเพราะใคร
อยากรู้บ้างว่าเธอคิดยังไง
เข้าใจบ้างไหมเพราะฉันทำ
ทุกทุกอย่างจากหัวใจ
รู้มั๊ยว่ามีใครที่รักเธอ
เข้าใจบ้างไหม
เพราะฉันทำ
ทุกทุกอย่างจากหัวใจ
รู้มั๊ยว่ามีใคร…
ที่รักเธอ